AFO Olomouc 2011: Od chemie k neuropsychologii hudby

20. březen 2015
02296929.png

Ve dnech 12. - 17. dubna 2011 proběhne v Olomouci 46. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu Academia film Olomouc (AFO). Tahle akce se každým rokem snaží dokazovat, že věda v žádném případě není suchá a nezáživná, právě naopak. Pořadatel festivalu, Univerzita Palackého v Olomouci, všem návštěvníkům předkládá možnost se na týden ponořit do inspirativního prostředí plného filmových projekcí, diskuzí, besed a setkávání se světovými vědeckými odborníky a tvůrci filmů.

UNESCO, jak známo, vyhlásilo rok 2011 Mezinárodním rokem chemie a letošní ročník Academia filmu Olomouc ho bude ctít se vším všudy. Chemie dominuje nejen vizuální prezentaci festivalu, ale bude i jeho hlavním tématem. O tom, že tento obor není jen analytickou sondou do nitra molekul, ale může i skvěle chutnat, se budou návštěvníky AFO snažit přesvědčit programové bloky zaměřené na molekulární gastronomii a chemii chutí a vůní.
Diváky, které v loňském roce zaujala sekce o bioakustice, potěší letošní blok věnovaný neuropsychologii hudby. Tedy vědě, která zkoumá, co člověka fascinuje na hudbě, proč ji poslouchá a tvoří a v čem se mozek muzikanta liší od mozku běžného člověka. K této sekci se váže také jeden z klíčových hostů letošního ročníku: ředitel Centra pro hudbu a vědu z univerzity v Cambridge Ian Cross, zabývající se problematikou vnímání tonálních struktur a vlivem kultury na poznání hudby.Hlavním hostem AFO 46 bude ovšem renomovaný psychiatr, profesor Cyril Höschl, který na slavnostním zahájení převezme Cenu AFO za přínos popularizaci vědy. Při této příležitosti bude na festivalu uveden také nový televizní pořad Záhady duše, s Cyrilem Höschlem v roli hlavního průvodce.

Díky dalšímu unikátnímu programovému bloku budou mít diváci možnost proniknout do tajů mozku. Série tematických filmů nejenom, že poukáže na úchvatné objevy na poli výzkumu mozku, ale odkryje jeho skrytý potenciál; a zejména tento jedinečný lidský orgán představí z hlediska jeho vývoje od dětství až po dospělost.

02296944.png

Vedle mozku budou mít zájemci možnost seznámit se také se zcela odlišnou sférou - totiž s hraničními podobami genderu. Vše důkladně osvětlí blok věnovaný dvěma stěžejním tématům: asexualitě a intersexualitě. Pakliže mezi výjimečné bloky patřil v minulém ročníku ten věnovaný autismu, letos jím bude blok nahlížející do životů osob se sluchovým postižením. K těm nejatraktivnějším filmům bude jistě patřit celosvětově oceňovaný snímek Podívej se, co říkám, nabízející ucelený pohled do zákulisí neslyšících umělců, dále australský dokument o životě neslyšících teenagerů s názvem Vítejte v mém hluchém světě či dokument o beduínské vesnici Nerušené ticho, jejímiž obyvateli jsou pouze neslyšící.

Jelikož festival navíc letos výrazně rozšíří své působiště, aby uspokojil stále stoupající zájem diváků, neměli byste se příliš žinýrovat. Na viděnou v novém festivalovém centru v olomouckém kině Metropol!

Živé vysílání z Academia film Olomouc

V prvním rozhovoru z živého vysílaní Odpolední session Aleš Stuchlý zpovídal Iana Crosse, který se na univerzitě v Cambridge 30 let věnuje výzkumům v oblasti kultury, zejména vnímání a hudebního poznávání.
Hudba nás provází již před narozením, pomáhá udržovat naši identitu a společenské vztahy, je kruciálně spjatá s obdobími nejistoty (přechodové rituály). Co spojuje poslech hudby s hraničními zkušenostmi ( například s užíváním drog)? Jaké jsou limity neuropsychologického zkoumání toho, jak hudbu vnímáme? A proč Ian Cross říká, že čím víc o ní ví, tím je pro něj tajemnější?

Druhou hodinu vysílání vyplnil rozhovor s filmovým teoretikem Zdeňkem Holým. Na festivalu se podílí také na sekci s názvem Pohledem vědy. V záznamu se dozvíte více o jeho vlastním filmovém projektu, o velikosti mozku, o estetice populárně naučných dokumentů a dojde i na mozky masových vrahů.

Filmová teoretička a historička Lucie Česálková má na starosti zastoupení českých populárně-vědeckých dokumentů. Na festivalu jsou ve výrazné menšině, jaký je tedy jejich ohlas? Současná česká sekce má podtitul Čtyři stupně blaženosti: protialkoholní osvěta v Čechách a je omezená léty 1945 – 1948: jaký vliv měla komunistická diktatura na „protialkoholní“ film a jeho proměny? A co si o pivu myslel Masaryk? A co Lucie Česálková: pivo, nebo mošt?

Francouzský vědec Thierry Talou je ředitelem Institute National Polytechnique de Toulouse. Vede také dvanáctičlennou výzkumnou skupinu, která se zabývá oblastí příchutí, smyslů a elek tronické senzorické analýzy, zároveň se zabývá výrobou parfémů jako vědeckou kategorií. Co je to tzv. technologie elektronického nosu? Jaké využití může mít voňavka pro psy? A obstojí parfém Olomoc no.5, který Thierry Talou namíchal speciálně pro AFO? A jak se vlastně rozhodujeme, jestli nám něco voní?

Další články autora