„Albánská výzva je skvělý detox od západní civilizace,“ říká člen týmu

19. červen 2017

Třetím rokem bude letos o prázdninách pokračovat Albánská výzva, dobrovolnický projekt, jehož cílem je pozvednout mikroregion v Albánii za pomoci značení turistických tras, stavění mostů a zlepšování povědomí o „balkánských Alpách“. Jiří Němec, student mezinárodních vztahů a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, byl za participaci na tomto projektu oceněn rektorem. V rozhovoru prozradil, jak se Albánská výzva vyvíjí v čase i proč se nebojí, že bude region v budoucnosti zavalen přemírou turistů.

„V průběhu tří let se z nás stala komunita převážně mladých lidí, pro kterou je to určitý druh zážitkové dovolené, takový detox od západní civilizace,“ vysvětluje Jiří Němec. „Místní ze začátku moc nechápali, co tam děláme a co chceme, což bylo částečně dané i jazykovou bariérou a komunikačními problémy. Hlavně ale nerozuměli tomu, proč by za nimi měli do hor jezdit nějací lidé. Teď už jsou z nás nadšení, udělali jsme si tam známé a kamarády, ve vesnici vzniknuly první guesthousy a přes Airbnb jsme rozjeli i kemp,“ popisuje vývoj situace ve vesnici Curraj I Epërm a jejím okolí.

O to, že by se ze zmíněného mikroregionu stalo v budoucnosti turismem zkažené místo, Jiří Němec strach nemá. „Vesnice je ze severu obklopená prstencem dvoutisícovek a z jihu je zase Kománská přehrada, takže cesta z civilizace tam trvá od čtyř do osmi hodin chůze, pracovně tomu říkáme přírodní filtr. Nehledě na náročné podmínky, mezi které patří absence signálu, elektřiny i teplé tekoucí vody, masový turismus tam skutečně nehrozí. Do vesnice navíc prakticky není možnost postavit cestu a není ani důvod. Místní obyvatelé tu bydlí jen v sezóně, celoročně v ní zůstává jen jedna rodina.“

Nové cíle pro další ročníky Albánské výzvy se podle Němce vždycky vynoří samy. „Když se něco dodělá, tak se objeví něco jiného. Teď jsme třeba našli vodní mlýn, který kdysi fungoval a je k němu zanesený náhon, takže máme v plánu ho zrevitalizovat. Jedním z dlouhodobých cílů je ale zlepšení vnímání Albánie v České republice,“ dodává. Letošní kapacity Albánské výzvy jsou sice již naplněny, případní další zájemci nicméně mohou na místo po předchozí domluvě s organizátory vyrazit jako turisté. „Práce se samozřejmě vždycky najde, nikdy není problém se nám ozvat a nějak se s námi osobně domluvit.“

Poslechněte si celý rozhovor o Albánské výzvě!

Spustit audio