Americký technař v Bulharsku: Svobodná kultura nemá být o penězích

17. srpen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sound system

Cristian Bowie, což je jeho takzvané rozhlasové jméno, je hudebník a aktivista, který přechodně žije a působí v bulharském městě Varna. Pochází z Ameriky a do východní Evropy se dostal před 17 lety se soundsystémem. Kromě hudební složky ho na kultuře soundsystémů zajímá její sociální aspekt. Hudbu tvoří pod několika přezdívkami, např. Sasha Pupenkov nebo DJ Asscrack. Tento rozhovor vznikl ve Varně, shodou okolností jen několik týdnů před bulharským teknivalem odehrávajícím se na pobřeží Černého moře.

Jak ses dostal k soundsystémům?
Soundsystém SPAZ jsem potkal v San Francisku. Odstěhoval jsem se ze svého domova v Ohiu a nějakou dobu žil na ulici. Jednou jsem se potřeboval dostat do Kanady a lidi ze SPAZu mě tam vzali. O kultuře soundsystémů jsem tehdy neměl ani tušení. Spolu jsme pak uspořádali několik outdoorových akcí. Líbil se mi komunitní aspekt celé věci.

Jak a proč ses dostal do Bulharska?
V roce 2000 jsme si pořídili náklaďák a několik let jsme s ním jezdili turné. Přes léto po Evropě jezdila spousta soundsystémů, takže jsem jen naskočil do auta a jezdil s nimi. Vybral jsem si takový, který měl namířeno do východní Evropy, protože Západ mě nezajímal. Vyrostl jsem v Americe obklopen západní kulturou a chtěl jsem víc poznat tu východní.

Jaký máš dojem z hudební scény v Bulharsku? Existuje tady scéna podobná té, jejíž součástí jsi byl v Americe?
V Bulharsku je to těžké. Lidi moc neriskují a nedávají šanci novým věcem. Čekají, až se něco stane populárním. V roce 2005 jsme hrávali jungle a drum’n’bass a tehdy to tady nikdo nechtěl, lidem se to zdálo moc agresivní. O dvanáct let později drum’n’bass poslouchá každý, ale muselo to nejdřív získat popularitu. Lidi také nechápou koncept „free culture“, slyší jen „free“ a myslí, že je to pouze o penězích.

Soundsystém SPAZ, jehož součástí je i Cristian, je zkratka názvu „Semi-Permanent Autonomous Zone, v překladu semipermanentní autonomní zóna, což navazuje na koncept undergroundového intelektuála Hakima Baye a jeho dočasných autonomních zón.
Slovo „free“ víc popisuje postoj a atmosféru, kterou na akcích vytváříte. Lidi jsou svobodní a mají možnost vidět, jaké to je otestovat svou trpělivost a sociální dovednosti. Jak žít se skupinou lidí, v níž každý dělá, co chce, bez toho, aby někdo strádal, jak spolupracovat a komunikovat, pomáhat si navzájem, jak nebýt sobecký.

Poslechněte si zbytek rozhovoru!

Sound system

Cristian Bowie, his radio name”, is an American musician and activist who lives in the Bulgarian seaside resort Varna. He arrived to Eastern Europe approximately 17 years ago with a sound system. Besides the musical part, he is also interested in the social aspect of the sound system culture. He makes music under several monikers, such as Sasha Pupenkov or DJ Asscrack. This interview took place in Varna, coincidentally a few weeks before the Bulgarian teknival, which takes place on the Black Sea coast.

How did you discover sound systems?
I met SPAZ sound system in San Fransisco. I had left my hometown in Ohio, lived on the streets a little bit. I needed a ride to Canada, and there was a ride with these guys. I knew nothing about sound systems or the whole culture of that and ended up going with them to Canada. I did a couple of outdoor parties with them and liked its community aspect.

How and why did you get to Bulgaria?
In 2000 we bought a truck and we used that for a couple of years for touring with the same kind of schedule – summertime there'd always be a sound system going around Europe so I'd just jump on a tour with them. I would pick one that would go to the East, because I didn't really care about the West. I grew up in America, and I wanted to experience the Eastern culture more.

What is your impression of the Bulgarian music scene? Is there a scene similar to the one you were part of in the US?
Bulgaria is a difficult place because people tend to not to take chances on new things. They wait for some kind of thing to get popular and then they'll go for it. In 2005 when we were playing jungle and drum'n'bass, nobody wanted it, people thought it was too aggressive. Twelve years later, everyone listens to drum'n'bass, but it took it getting popular. Also, people didn't and kind of still don't understand free culture, because they hear the word “free” and they think that it's all about money.

The SPAZ sound system, where Cristian was involved, is an acronym for “Semi-Permanent Autonomous Zone", which draws on Hakim Bey's concept of temporary autonomous zones.
The word “free” more describes the attitude and the atmosphere that you're creating at a party, where people are free and get to see what it would be like if you get to test your patience and your social skills. How do you live with a group of people with everyone doing what they want, and still not get offended, and be able to work together. How to communicate, how to help each other, how not to be selfish.

http://www.spaz.org/

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio