Atlas fauny České republiky

03185481.jpeg
03185481.jpeg
Nový přehledný atlas Miloše Anděry a Jana Sováka představuje to nejpodstatnější z desetitisíců živočišných druhů, které obývají naši přírodu.

Na území České republiky žije odhadem něco mezi 35 – 42 tisíci živočišných druhů; možná je jich dokonce i víc, ale jak sami zoologové přiznávají, o mnoha dalších nejspíš zatím nevědí. Něco přes dvě tisícovky z těchto živočichů získaly v letošním roce to privilegium, že byly zařazeny do velkého Atlasu fauny České republiky, vydaného nakladatelstvím Academia. Autorem jeho textové části je zoolog pražského Národního muzea Miloš Anděra, který má už na svém kontě řadu dalších atlasů a encyklopedií přírody; autorem ilustrací je pak výtvarník Jan Sovák, který světově proslul spíše svými paleontologickými rekonstrukcemi, ale prací na Atlasu fauny prokázal, že má takříkajíc „v malíku“ i tvory veskrze současné.

Atlas fauny České republiky představuje více než 650 stran, včetně 263 barevných tabulí s vyobrazeními živočichů. Ti ale nejsou řazeni tak, jak bývá zvykem, tedy podle přehledného systému živočišné říše od nejjednodušších houbovců po savce; setkáváme se s nimi v jedenácti kapitolách, zachycujících jednotlivé typy prostředí, kde se tito živočichové vyskytují. Počínaje faunou lesů, hor, stepí či kulturní krajiny, přes mokřady, stojaté a tekoucí vody, skály, sutě a podzemní prostory, až po města a plochy zdevastované lidskou činností; v závěru nechybí ani kapitola o vzácných návštěvnících – ptácích z ciziny, kteří k nám občas zaletují.

Atlas fauny České republiky

Kniha je přínosná nejen výčtem druhů, ale také tím, že zachycuje skutečný stav naší přírody – včetně pronikání invazních druhů a dalších aktuálních změn v druhovém složení naší fauny, které často není snadné vysvětlit. Zatímco některé dříve hojné druhy bez zjevné příčiny mizí, jiným, vzácnějším se naopak daří úspěšně a někdy dost nečekaně osidlovat nové areály. Nové vědecké metody také umožňují odhalovat tzv. kryptické, čili skryté druhy, a někdy i zásadním způsobem přebudovávají celou systematiku živočišné říše. Také tyto změny se Atlas fauny České republiky snaží odpovídajícím způsobem reflektovat.

Každý z více než dvou tisíc živočišných druhů je v knize Miloše Anděry a Jana Sováka představen nejen obrázkem, ale také krátkým heslem, které obsahuje kromě českého a latinského názvu i jeho systémové zařazení, údaje o velikosti, popis typických znaků, zbarvení či hlasu, podle kterých bychom mohli uvedeného živočicha rozeznat; nechybí ani údaje o jeho současném rozšíření. Každá kapitola je doplněna stručným popisem biotopu a celá kniha je vybavena slovníkem odborných termínů, seznamem literatury a třemi rejstříky. Když si představíte celkový objem práce, který museli autoři Atlasu fauny věnovat, jistě jim odpustíte, že u nižších živočichů dali přednost jen těm známějším nebo typičtějším; jiná situace je u obratlovců a třeba savci jsou v knize prakticky všichni.

Atlas fauny České republiky rozhodně stojí za pozornost a neměl by chybět v knihovničce žádného skutečného milovníka přírody.

O Atlas fauny České republiky s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 25. listopadu.

Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2756-6.