Atlas geometrie

Pravidelný čtyřstěn
Pravidelný čtyřstěn
0:00
/
0:00
Geometrie je nejen užitečná, ale také krásná. Šárka Voráčová s kolektivem autorů o tom přináší dostatek důkazů.

Geometrie se nachází všude kolem nás. Přímky, roviny a kruhy vnímáme od dětství a nikdo nás to nemusí učit; víme, že všechny předměty mají svůj tvar. Jsme obklopeni plochami a tělesy. Můžeme se na ně dívat přísně účelově, ale můžeme je hodnotit i po estetické stránce. Mnohé geometrické tvary jsou jednoduše krásné – buď samy o sobě anebo v různých kombinacích a vztazích, známých architektům nebo malířům. Právě této všudypřítomnosti geometrie, její užitečnosti a estetickým hodnotám je věnován Atlas geometrie, který pro nakladatelství Academia sestavila editorka Šárka Voráčová s kolektivem jedenácti dalších autorů. Cílem knihy je probudit zájem čtenářů o tuto matematickou vědu, připomenout jim zapomenuté školní znalosti, představit řadu opomíjených partií geometrie a poukázat na její zajímavé nebo krásné aplikace v praxi a v umění. Důraz je přitom kladen hlavně na obrazovou stránku.

Atlas geometrie rozčlenili jeho autoři do devíti kapitol. První je věnována především hrátkám s geometrickými útvary v rovině, kterým jste se nejspíš ve škole tak dopodrobna nevěnovali. Druhá je zaměřena na zobrazení prostoru v technice a malířství, třetí se věnuje tvaru a velikosti – nechybí matematický pohled na ornamenty, mnohostěny ani otázka tzv. zlatého řezu. Čtvrtá kapitola Atlasu je věnována kuželosečkám, pátá kinematické geometrii s jejími křivkami, spirálami a ozubenými koly. Šestá kapitola vás pozve do světa architektury, sedmá je věnována geometrii na kulové ploše, včetně kartografických zobrazení a historie vyměřovacích přístrojů. V osmé kapitole se můžete obdivovat geometrické kráse přírody a devátá je věnována nejsložitějším geometrickým útvarům vůbec – fraktálům. Spousta barevných ilustrací a fotografií na křídovém papíře je přitom zárukou, že si výlet do světa geometrie dokonale užijete.

Atlas geometrie

O Atlas geometrie s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do 21. září.

Šárka Voráčová a kolektiv: Atlas geometrie : Geometrie krásná a užitečná. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1575-4.