Autorky výstavy Civilizovaná žena: Naše koláže ukazují paradoxy meziválečného mediálního obrazu ženy

7. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Martina Pachmanová a Kateřina Svatoňová

Civilizovaná žena – tak zní název výstavy, která je k vidění v Moravské galerii v Brně od 8. října. Formou koláže vizuálních materiálů ukazuje, jak s tematikou „nové“ ženy pracovali umělci v meziválečném českém prostředí. „Některé segmenty společnosti, včetně ženských kruhů, na tu změnu i přes trvalou osvětu od Tomáše Garrigua Masaryka a předchůdkyň prvorepublikových feministek připraveny nebyly,“ říká jedna z autorek výstavy, historička umění Martina Pachmanová.

Výzkum dobových periodik a především tehdejší satira a karikatura ukazují, že některé reakce na téma „civilizované ženy“ byly až misogynské. „Na druhou stranu, i když se levicová avantgarda v čele s Karlem Teigem dívala na prvorepublikový feminismus skrz prsty, protože pro ně byl měšťanským, liberálním, až buržoazním hnutím, ve skutečnosti, minimálně v Brně, měla k ženským emancipovaným kruhům daleko blíže,“ popisuje nečernobílé vztahy obou „znesvářených“ skupin Pachmanová.

Čtěte také

Výstavě Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury předcházel podle další z autorek Kateřiny Svatoňové více než tříletý výzkum různých vizuálních médií – obálek časopisů, dobového umění, národního filmového archivu i audioarchivu Českého rozhlasu.

„Když se vedle sebe naskládají různé typy materiálů, tak z výsledných koláží více vynikne paradox, že obsahem dobových médií byla jak modernizace ženy, tak její disciplinace, zakořeněná v reklamě i klasických filmech.“

Proč se autorky rozhodly do výstavy zařadit i některé současné umění? Z jakých částí se výstava skládá a z jakého důvodu se vyplatí ji navštívit více než jednou? Poslechněte si celý rozhovor!

Spustit audio