Bourání s Josefem Smolou: Největší problém je kontrolní činnost na stavbě

24. březen 2015

Hostem 175. dílu Bourání byl architekt a spoluzakladatel Centra pasivního domu Josef Smola.

Povídali jsme si o vzniku jeho zájmu o nízkoenergetické a pasivní domy. O nepříliš vhodném pojmenování „pasivní domy“. O mýtech, které z jeho pohledu kolem tohoto typu stavění panují. O nezbytnosti řízeného větrání. O vlivu geopolitické nestability na zvyšování zájmu o spotřebu energie. O fotovoltaice na střeše Národního divadla. O práci a nabytých zkušenostech v ateliéru Karla Pragera. O kritičnosti vůči pracím kolegů. O změnách, které v blízké budoucnosti způsobí tisíce nových absolventů oboru architektura. O práci ve Stavovském soudu České komory architektů.

Smola Josef *1958, architekt, publicista, pedagog. Fa ČVUT 1982. Řemeslu se vyučil v ateliéru Gama Karla Pragera pod vedením architekta Petra Svobody, poté následovala praxe v projektových kancelářích velkých dodavatelských firem (IPS – dnes Skanska). Po listopadu 1989, na základě konkursu roční stáž v Paříži u CBC, dále zaměstnán v atelieru Omikron Martina Kotíka.

Od roku 1995 jako nezávislý architekt, vlastní atelier s širokým záběrem profesních zájmů. Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, včetně tvorby interiérů a designu. V oblasti bytové výstavby má registrováno několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Při realizacích, v tisku, v televizi a přednáškovou činností popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení, moderních dřevostaveb, pasivních domů. Byl dlouholetým členem a předsedou Stavovského soudu České komory architektů, zakladatel Centra pasivního domu, nyní předseda rady. Dále člen Asociace interiérových architektů a Obce architektů a v redakčních radách časopisů Tepelná ochrana budov a Energeticky soběstačné budovy. Autor několika knih z oboru. Profesionální lektor v oboru udržitelných staveb. Od roku 2012 učí mladé architekty navrhování staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní v Praze.

Vybrané práce: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (5 ocenění), Luxusní pasivní bytový dům Bubeneč gardens (v realizaci), pasivní Dům stromů v Průhonicích, několik desítek nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, včetně televizního „Domu snů“.
www.pasivnidomy.cz

autor: Adam Gebrian
Spustit audio