Bourání s teoretičkou kultury Lucií Zadražilovou

1. září 2014

Hostem dalšího dílu Bourání je teoretička kultury Lucie Zadražilová, která se zabývá historií, současností i budoucností panelových sídlišť.

V České republice žije celá třetina obyvatel na panelových sídlištích. Přesto jsou dějiny této výstavby zmapovány jen částečně. Lucie Zadražilová je jedním z průkopníků, kteří se touto oblastí zabývají. A to nejen z hlediska dějin architektury, ale i z pohledu sociologického, antropologického či kulturněhistorického. Tématem našeho rozhovoru je především střet ideálů levného, ale kvalitního bydlení pro všechny s podmínkami stavebnictví reálného socialismu. A také úvahy o možné budoucnosti našich sídlišť.

Mgr. Lucie Zadražilová, Ph.D. (* 1976 v Praze)
Vystudovala kulturologii na FF UK v Praze, je kurátorkou pražského Uměleckoprůmyslového musea. Letos vydala knihu s názvem Když se utopie stane skutečností věnovanou sídlištní výstavbě v Československu mezi lety 1953–1989. Je hlavní řešitelkou pětiletého grantu s názvem Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí.

autor: Karolína Jirkalová
Spustit audio