Bourání se stavebním inženýrem Alešem Markem

14. duben 2014
03101877.jpeg

Hostem 152. dílu Bourání byl stavební inženýr Aleš Marek z firmy AED project.

Protože šlo po více než pěti letech historie pořadu o prvního stavebního inženýra ve studiu, nevyhnuli jsme se pokusu o definování tohoto oboru a o vymezení jeho smyslu a kompetencí. Aleš Marek se svou firmou navíc za uplynulých 25 let spolupracoval skoro s každým významným architektem v Česku, mluvili jsme proto hodně o vzájemném vztahu architekt – stavební inženýr a na popisu jeho vlastních zkušeností jsme se pokusili načrtnout ideální model takovéto spolupráce.

Aleš Marek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 1983–1988
Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Celková délka praxe: 25 let

Aleš Marek má rozsáhlé zkušenosti v navrhování a řízení stavebních projektů na území České republiky a v zahraničí. Podílel se na níže uvedených a dalších projektech:

Karlín Hall, Praha, 2010–2012;společenské centrum Breda & Weinstein, Opava, 2008–2012; kulturně-společenské a obchodní centrum – Staré Město, Praha, 2009–2010; vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá, Teplá, 2011 až současnost; přestavba bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK, Praha 8, 2010 až současnost; revitalizace parku Malinová–Chrpová, Praha 10, 2007–2011; Areál volného času Ladronka II. a III. etapa, Praha 6; a rekonstrukce usedlosti Ladronka, Praha, 2003–2010

Praxe:
2003–2014
AED project, a.s. – místopředseda představenstva, ředitel, hlavní manažer projektu
1994–2003
AED PROJECT Architecture Engineering Design, s.r.o. – jednatel společnosti, ředitel, hlavní manažer
1991–1994
Soukromá praxe – architekt, inženýr
1989–1991
Pragoprojekt, a.s. – architekt, inženýr
1988–1989
Vojenská služba – stavbyvedoucí
http://www.aedproject.cz