Bůh nechce, abych s tebou spal, a parkování mi hledají andělé. Kdy je víra útěkem ze života?

4. červen 2019

„Častým a bolestivým příkladem duchovního bypassu je vztah k vlastnímu tělu a sexualitě. Jeden v páru může odmítnout sex kvůli Bohu nebo meditaci,“ řekl v pořadu Balanc na téma spirituálního bypassu Tomáš Zuda, psycholog, psychoterapeut a lektor. Sex není jedinou oblastí, do které spirituální bypass vstupuje. Někteří lidé věří na parkovací anděly a špatné chování svádějí na posedlost zlými duchy.

Spirituální bypass nebo také duchovní přemostění první popsal v odborném článku psycholog John Welwood v 80. letech minulého století. Tehdy se na západním pobřeží Spojený států amerických šířilo hnutí spojené s meditací. Welwood si všiml, že ale někteří jeho klienti používají meditaci a jiné duchovní aktivity jako výmluvu, obranu před strachem z plného žití vlastního života. Chtěli se zkrátka některým věcem vyhnout a jako důvody používali ty spojené s duchovní praxí.

„Některé příklady jsou úsměvné a zábavné. Třeba víra v parkovací anděly, ke kterým se lidé modlí, aby se jim v centru města dobře zaparkovalo,“ pokračuje v příkladech Tomáš Zuda. Víra v parkovacího anděla může ale opravdu fungovat. Řidič nebo řidička se pomodlí, tím se uklidní a třeba si díky tomu dříve všimne volného místa nebo si troufne zaparkovat auto tam, kam by si to za nervozity nedovolil. Pokud ale někdo deleguje odpovědnost za odstavení vozu nebo její velkou část pouze na parkovací anděly a bude se rozčilovat, že se posádka dobře před cestou nepomodlila, pak se jedná o spirituální bypass. Dalšími příklady jsou třeba odvolávání se na karmu nebo odmítání vstupovat do konfliktů, duchovně rozvinutí lidé se přeci nehádají.

Pokud se potácíte v depresích, tak si vás meditace přitáhne. Pusťte si naše tři cvičení

Meditace s Balancem ve Studiu Alta

„Na jednom manažerském školení nabídli účastníkům meditaci k relaxaci a snížení stresu. Lektor vedl seminář velmi dobře. Po návratu podalo 20 procent účastníků v práci výpověď,“ zaznělo na večeru Meditace s Balancem. Meditace není jen metoda ke snížení stresu, je cestou k poznání vnitřního světa člověka. Slouží k pochopení toho, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, co jsou to emoce, a jde i mnohem dál.

„Závažným příkladem je to, čemu se u nás říká sexuální tantra. V lepším případě je to sexuální výchova nebo sexuální terapie. V horším způsobuje v párech zranění nebo sexuální zneužívání.“ Sexuální výchova i terapie může být podle psychologa Zudy velmi hodnotnou věcí, má ale svá pravidla a limity. Nevhodným nastavením může vznikat nedorozumění u partnerů v tom, co je duchovní praxe a co sexualita. Často se tantrou také obhajuje nebo bagatelizuje nevěra. To, co nejčastěji v našem prostředí potkáváme jako tantru, prý vzniklo ve skutečnosti na Západě v druhé polovině 20. století. Původně je tantra používání různých energetických duchovních technik a praktik k dosažení různých stavů a duchovnímu vývoji.

„Bypass je ale paradoxně také odmítání spirituality, která je součástí zdravé duše. Člověk by měl mít sebereflexi a být k takovýmto věcem otevřený, protože lidský rozum je omezený a nikdy nebude obsahovat všechno, co kolem nás je.“ Je dobré vědět, že existuje něco jako spirituální bypass a nezdravá spiritualita. A také že věřící lidé se mohou mýlit. Dokonce ve velmi zásadních životních rozhodnutích jako při vstupu do kláštera. „Člověk má mít právo takové rozhodnutí udělat. Je těžké to posuzovat, ale v případě některých lidí mám pochybnosti o motivaci.“ Problém je, když člověk udělá takový krok polovičatě. Napůl žije jako mnich, ale doma má partnerku. Je samozřejmě těžké posuzovat takové rozhodnutí z pohledu lidí, kteří podobný krok neudělali.

Co všechno je a není spirituální bypass a jak ho překonávat? Dozvíte se v záznamu pořadu.

autor: Petr Bouška
Spustit audio

Související