Bůh svět nedokončil. O novodobé spiritualitě (nejen) v Izraeli

2. květen 2021

Kulturoložka, hebraistka a astroterapeutka Terezie Dubinová je autorkou knihy Jak napravovat svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Zajímají ji průsečíky spirituality, umění, občanského aktivismu a terapie. Název knihy pak  vychází ze židovského pojmu tikkun olam, který v překladu znamená napravování světa a v současných interpretacích směřuje k myšlence, že součástí náboženské zodpovědnosti věřících židů jsou i otázky sociální spravedlnosti nebo péče o životní prostředí.

Z hlediska judaismu se tak dá podle Dubinové říct, že člověk je spolutvůrcem světa – Bůh svět nedokončil a mnoho je toho také v našich rukou. Tato perspektiva se odráží na jedné straně v aktivitách směřujících k překlenutí konfliktu mezi židy a muslimy nebo rovnoprávnosti LGBTQ lidí, Terezii Dubinovou pak inspiruje také k tezi, že člověk má s Bohem společného víc, než si v tradičně pojatých náboženstvích obvykle připouští. Neznamená to, že by byl Bohem, ale neměl by se ve vztahu k němu považovat ani za nepatrného červa, což je obraz, který velká náboženství mnohdy sugerují.

Zajímá vás víc? Jakou roli hraje judaismus v současném Izraeli a jaké to má problematické aspekty? V jakých jiných duchovních tradicích dnes nacházejí izraelští židé inspiraci? A jak by podle Terezie Dubinové měla vypadat duchovní transformace současnosti? Pusťte si celý pořad.

autoři: Jan Škrob , Dominik Čejka , Petr Wagner
Spustit audio