Česká hlava 2008

19. listopad 2008

Už sedmým rokem se v Praze udělovaly "České hlavy" - ocenění za nejdůležitější domácí přínos vědě a výzkumu. I když hlavní vavříny a více než dva miliony korun na podporu vědecké a technické inteligence patřily podobně jako loni hlavně chemikům, nejnápaditější projekty se týkaly také zoologie, lékařství i padělání bankovek.

Česká hlava je společný projekt soukromého i veřejného sektoru, který prý chce Evropě i domácímu publiku ukázat, že Česko není jen země špekáčků a piva, ale stejně dobře také prostorem vědecké invence.

00817455.png

Aby se snaha těch nejvýznamnějších objevů zviditelnila, uděluje se Česká hlava každoročně těm nejzasloužilejším výzkumníkům - ať už zlepšují chod jaderného Temelína tím, že navrhnou nové parovody, brání falšování bankovek novými hologramy, odhalují příčiny poškození mozku, bádají nad evolucí zubů obratlovců anebo nám všem čistí ovzduší.

Tyhle mezioborové příklady neuvádíme náhodou. Jednak všechny patří k těm letos oceněným, ale hlavně se ještě nevymykají v chemii nedovzdělaným hlavám, které o cenách občas referují. Což samozřejmě není příklad profesora Pavla Hobzy z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, který získal Národní cenu vlády, což je hlavní z celkových osmi ocenění.
POSLECHNĚTE SI: Reportáž z udílení cen Česká hlava

Celkově jsou prestižní České hlavy dotovány více než dvěma miliony korun, o které se i příštím rokem můžou pokusit další mladí výzkumníci. Jak ale poukazuje šéf Evropské asociace psychiatrů Cyril Höschl, který si sám odnesl cenu za popularizaci vědy v českých médiích, pro vědeckou invenci musíte být trochu nenormální - podobně jako třeba umělci.

autor: Jan Čáp
Spustit audio