Circa – festival aktuálního cirkusu

9. listopad 2010

V malebném jihofrancouzském městečku Auch se letos konal již XXIII. ročník festivalu nového cirkusu Circa. Do Auch se každý rok sjíždí řada odborníků i prostých diváků, kteří mají možnost v jednom týdnu zhlédnout aktuální tvorbu francouzských i zahraničních novocirkusových souborů.

Ty považují za čest a příležitost účinkovat na festivalu Circa, který pro ně znamená možnost předvést svou tvorbu před zahraničními publicisty, producenty a dramaturgy. Ti přijíždí do Auch vybírat nová představení pro své vlastní festivaly.

Ředitel festivalu Marc Fouilland, který stojí v čele Circa více jak deset let, dává rád této akci přídomek „festival aktuálního cirkusu“, který vystihuje i jeho ústřední téma. Cílem pořadatelů je představit divákům současnou novocirkusovou tvorbu profesionálních souborů, přičemž jejich povinností je prezentovat inscenace, které vznikly nanejvýše v minulém roce. Dramaturgickou koncepci a proces plánování každého ročníku festivalu přiblížil osobně v rozhovoru Marc Fouilland.

02182378.jpeg

Je těžké popsat aktuální cirkus v jedné větě. Aktuální cirkus můžeme vnímat jako umění, které vychází z tvorby jednotlivců praktikujících techniku cirkusových disciplín, jako je žonglování, akrobacie, krasojízda nebo klaunerie. Není pravidlem, že každý účinkující předvádí projekty založené čistě na cirkusové technice. Někdy od ní odhlíží, popřípadě výrazněji pracují s prostorem a světelnou instalací. Ta činí jejich představení více vizuálně plastická. I tak je však hlavním tématem jejich inscenací lidské tělo, jeho limity a snaha o jejich překonání. Ve festivalovém programu tak obsáhneme tvůrčí projekty, které staví na technice lidského těla jakožto hlavním nástroji jejich tvorby. Ale uvidíte zde také inscenace, které se více inspirují výtvarným uměním, přičemž cirkusovou techniku zatlačují do pozadí. I tato rozmanitost je jistou známkou aktuální podoby novocirkusového umění.

Snahu představit skutečně nejčerstvější tvůrčí tendence současných novocirkusových souborů prokázali pořadatelé festivalu na představeních především zahraničních hostů. Největší divácký obdiv a přízeň si zasloužil australský soubor Circa z Brisbane, který přivezl na festival představení Circa, jehož jméno se ne náhodou shoduje se jménem souboru. V představení Circa jsou obsaženy příběhy, pocity i zážitky všech zúčastněných interpretů. Ve třech rytmicky a tematicky odlišných částech představují extrémně náročné, technicky precizní a reálně téměř neproveditelné cirkusové prvky, které jsou oslavou lidské schopnosti jít ještě dál než za hranice vlastních fyzických sil. Circa vypráví poezií lidského těla, které je všeobsažné, a stává se tak centrem veškerého dění.O souboru Circa a jeho poetice hovořil jeden z členů souboru Darcy Grant.
Začínáme více cestovat do zahraničí a tím se i více prosazovat v povědomí dramaturgů mezinárodních festivalů. Rádi účinkujeme ve větších městech a na velkých kulturních událostech, ale je pravda, že úspěch v zahraničí jsme zaznamenali až v posledních dvou letech. Inscenace, kterou jsme přivezli do Auch, byla vytvořena na základě tří jiných inscenací, jejichž části jsme poskládali do výsledné podoby Circa, tak jak ji můžete vidět dnes. Inspirace a podněty tedy přicházely z různých stran a zkušeností, mezi nimiž figurují vyhrocené vztahy a vášně mezi mužem a ženou, zběsilá energie lidského těla, která podněcuje další takovou energii, zatímco poslední část Circa je založena na křehčích emocích, zranitelnosti a osamělosti člověka.

Letošní ročník festivalu Circa představil šestnáct profesionálních souborů, mezi něž patří Cirk VOST, Compagnie AKOREACRO, Compagnie Jérôme Thomas, Cridacompany nebo soubor Cahin-Caha, který letos hostoval i na Letní Letné. O doprovodný program se staralo festivalové rádio, které vysílalo přímo z centra dění, tedy z festivalového domu, který se stal na týden organizačním zázemím. Nacházely se v něm výstavy fotografií z loňského ročníku Circa, open stage pro mladé artisty, konaly se večerní koncerty nebo se jen veselilo či relaxovalo u sklenky dobrého vína. Národní výzkumné centrum pro nový cirkus Hors les murs zorganizovalo navíc několik setkání umělců s dramaturgy a režiséry, na nichž měly jednotlivé soubory příležitost představit plánované projekty na budoucí rok. Stejně tak se zde setkali studenti cirkusových vzdělávacích institucí, které sdružuje Evropská federace cirkusových škol, do jejichž řad by mělo brzy vstoupit i české centrum pro nový cirkus Cirqueon.

Za dvacet tři let si festival Circa vybudoval zasloužený věhlas a důležitost. Z organizačního i dramaturgického hlediska se jedná o festival, který nemá v Evropě obdoby. V České republice alespoň z malé části supluje jeho funkci festival Letní Letná. Čas a výraznější finanční dotace ze strany ministerstva kultury snad časem umožní, aby u nás mohla být uvedena alespoň třetina z programu, který jsem mohla na Circa vidět já.

Spustit audio