Diagnóza F: Seniory často týrají jejich vlastní děti

5. červen 2014

Když se mluví o domácím násilí, představím si obraz cca pětatřicetileté zbité ženy s modřinami a dvěma vystrašenými školáky za zády. Nejenže týraná žena může vypadat úplně jinak a týrání byste na ní na první pohled vůbec nepoznali, týranou osobou může být kdokoliv – dítě, muž i senioři.

Řada případů, s nimiž se týraní senioři obracejí na krizovou linku Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90, spadá do kategorie mezigeneračních sporů. To znamená, že pachatelem týrání je většinou člověk oběti velmi blízký – vlastní dítě nebo vnouče. Někdy v tom mohou hrát roli návykové látky, patologické hráčství nebo psychická porucha pachatele, ale někdy je to jen bohapustá honba za penězi. Jejich vynucování může mít podobu urážek, nátlaku, vyhrožování (např. že senior nebude moci vídat vnoučata), ale i tělesných útoků.

Na rozdíl od krizové telefonické pomoci týraným dětem je zde klientem až na výjimky prakticky kompetentní člověk, který je v obtížné situaci. Většinou nepotřebuje „zachránit“ v pravém slova smyslu. Muži se na Senior telefonu zajímají častěji o informace a možnosti pomoci, ženy se potřebují na začátku více vypovídat, ale i ony poté žádají informace, jak situaci zvládnout. A pak sami nebo s podporou bližních podnikají patřičné kroky k tomu, aby se situace zlepšila. A snad se tak i děje. Jak ale jednotlivé případy dopadají, už se pracovníci krizové linky většinou nedozvědí.

03137912.jpeg

V menším měřítku se na Senior telefon obracejí klienti a pacienti zařízení dlouhodobé péče. I tam se někdy setkávají s hrubým zacházením, které by se dalo kvalifikovat jako týrání. Zřejmě je ale velmi těžké cokoliv řešit, když jste na toto zařízení, respektive péči v něm, plně odkázaní.

Čtěte také

Den boje proti násilí na seniorech si připomínáme 15. června. Sdružení Život 90 u této příležitosti pořádá konferenci o dobré praxi.

O násilí na seniorech jsem si v Diagnóze F povídala s vedoucí poradenských služeb a Senior telefonu ze sdružení Život 90 Mgr. Danou Kroupovou.

Kontakt na Senior telefon: 800 157 157 (linka funguje nonstop a hovory jsou zdarma)
Občanské sdružení Život 90

Čtěte také

Spustit audio