EnviroCity a Landscape Festival aktivují město i veřejnost

19. červen 2014

„Je dobře, že to přichází, možná se to mohlo dít už před dvaceti lety. Zlepšil se dialog s vedením měst a dozrála generace třicátníků, kteří mají zájem na tom, jak města fungují, a mají sílu, energii,“ vysvětluje si Dan Merta současnou popularitu akcí zaměřených na veřejný prostor. Jednu z nich momentálně spoluorganizuje – Landscape Festival Praha 2014. Podobnou aktivitou, která sdružuje odbornou i laickou veřejnost, je festival EnviroCity.

„reSITE byl prvním projektem, který debatu o veřejném prostoru v České republice posunul na západoevropskou úroveň. Landscape Festival je především o krajinné architektuře. Devadesát procent naší aktivity probíhá na Nákladovém nádraží Žižkov, zbylých deset v Galerii Jaroslava Fragnera.“ Landscape Festival se snaží přiblížit veřejnosti současné trendy krajinářské architektury v zahraničí i u nás.

„Na Nákladovém nádraží Žižkov návštěvníci uvidí prezentace, které mohou být inspirativní pro krajinářské architekty nebo pro politiky. Pak i tzv. ‚alegorické vozy‘, pořád jsme přemýšleli, že bychom rádi udělali nějaké site-specific instalace, a pak jsme přišli na to, že bychom je udělali na těch vozech. Jsou tam zahrádky, říční pláž, jsou tam dvě instalace od Vladimíra Sitty, který žil dlouhou dobu v Austrálii,“ přibližuje Dan Merta dění na nádraží. Landscape Festival potrvá do 9. září.

Už tuto sobotu začíná festival EnviroCity, který vzešel z iniciativy architektů a designérů ze sdružení Collaborative Collective ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy, kde probíhá i valná většina programu. „Festival pojímáme jako komunitní projekt, v rámci kterého bychom rádi oslovili co nejširší veřejnost, ukázali jim, že téma veřejného prostoru existuje, a vzbudili v nich iniciativu a zájem o to, co se děje kolem nich,“ předesílá koordinátorka kulturního programu Michaela Kernová.

03148672.jpeg

V programu proto najdeme řadu prezentací, debat a diskusí, ale také kulturní program, v němž se výrazně promítla třeba spolupráce s festivalem Tanec Praha 2014. Centrem festivalu je environmentální pavilon Loop, který speciálně pro tuto akci připravili studenti Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze pod vedením architektky Marie Davidové, která byla také naším hostem. Festival EnviroCity trvá do 29. června.

Spustit audio