Feministky a feministé v Chorvatsku? Hlavním úkolem je boj s násilím na ženách a za právo na potrat

16. březen 2018

Aktivistky z feministického kolektivu fAKTIV se domnívají, že v Chorvatsku má na zdravotní a sociální politiku příliš velký vliv katolická církev.

Jednou z nejvýraznějších akcí skupiny fAKTIV je každoroční noční pochod Záhřebem, který se koná vždy na Mezinárodní den žen. Letos se nočního pochodu a s ním spojených happeningů účastnilo několik tisíc lidí. Loni se k pochodu připojilo zhruba 7 000 osob a jednalo se o největší feministickou demonstrací v Chorvatsku za poslední čtvrtstoletí. Tradice nočního pochodu Záhřebem při příležitosti Mezinárodního dne žen začala před dvěma lety a tehdy také vznikl feministický kolektiv fAKTIV, který pochody pořádá. Jak pro server Political Critique říkají jeho členky: „V roce 2016 jsme připravovaly pochod a zároveň pochod připravoval nás.“

Proti násilí na ženách

Pochod byl jednou z akcí tehdy vzniklé iniciativy Převezměte odpovědnost za vraždění žen, která reagovala na vysoký počet žen, které zavraždili jejich partneři. Iniciativa připomínala, že jenom v lednu 2016 zemřely rukou svých partnerů čtyři ženy, a také upozorňovala na tehdejší chorvatské statistiky o násilí na ženách: Každých 28 dní dojde k vraždě ženy, kterou zabije její současný nebo bývalý partner. Každý den je více než 30 žen fyzicky týráno svým současným nebo bývalým manželem a každých 11 dní přijde na policii jedna žena, která oznámí, že ji znásilnil její partner nebo manžel. Cílem iniciativy tedy bylo ukázat, že násilí na ženách není soukromou a individuální záležitostí, ale že má společenské příčiny a že stát by měl dělat všechno proto, aby odstranil tyto příčiny.

Na obranu občanské společnosti

Ad hoc iniciativa nakonec získala pevnější strukturu a vznikl fAKTIV, který se stále věnuje problematice násilí na ženách, pomáhá jeho obětem a snaží se odstraňovat jeho systémové příčiny, ale zabývá se i dalšími tématy. Na svém facebookovém profilu se fAKTIV hlásí také k boji za pracovní a sociální práva žen, za právo každého svobodně zacházet s vlastním tělem, včetně rozhodnutí se pro potrat.

Deklarují rovněž, že se rozhodně staví proti všudypřítomné společenské a ekonomické nerovnosti, fašismu, sexismu, homofobii a transfobii. A jednoznačně odmítají snahy omezovat občanskou společnost a potlačovat svobodu médií, o což se podle nich v Chorvatskou pokouší někteří vysocí představitelé katolické církve.

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy posuzující především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Úmluva vznikla v roce 2011.

Podle úmluvy země měly chránit před domácím násilím, provádět prevenci, stíhat a potlačovat násilné činy, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí a podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují. Úmluva nově definovala některé trestné činy, například mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, stalking, vynucený potrat nebo vynucenou sterilizaci, a požaduje po státech, aby je zavedly do svého trestního řádu.

Znovu se bojuje za právo na potrat

Podle členek kolektivu fAKTIV mají na současnou chorvatskou vládu, kterou vede pravicové a konzervativní Chorvatské demokratické společenství, příliš velký vliv fundamentalistické skupiny z katolické církve, takže konzervativní katolická agenda ovlivňuje oblasti jako média, školství, zdravotnictví a sociální politika. V praxi se to projevuje například tím, že chorvatská vláda odmítá ratifikovat Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách anebo soudními spory o právo na potrat, které iniciuje konzervativní Chorvatské hnutí za život a rodinu, jež by rádo potraty zakázalo.

V Chorvatsku platí zákon o potratech z konce sedmdesátých let a podle něj do 10 týdnů od početí plodu má každá žena právo na to, aby jí byl proveden potrat, a její rozhodnutí nemusí nikdo další schvalovat. V principu by tedy každá nemocnice, kde je porodnické nebo gynekologické oddělení, měla danou proceduru provést. Jenže v Chorvatsku platí takzvaná výhrada svědomí, která umožňuje lékařům a lékařkám odmítnout potrat provést, pokud je to proti jejich morálnímu přesvědčení. Navíc podle zákona soukromé kliniky nemají povinnost potraty provádět.

Další překážkou v rovném přístupu ke zdravotní péči je podle kolektivu fAKTIV skutečnost, že pokud potrat není prováděn z důvodu ohrožení života nebo zdraví ženy, jedná se o placenou proceduru. Potrat stojí zhruba 100 euro, přičemž minimální mzda v Chorvatsku je 400 euro. Jedním z požadavků letošního nočního pochodu tedy bylo zrušení poplatků a zrušení výhrady svědomí.

autor: zzk
Spustit audio

Související