Galerie hlavního města Prahy uvádí sérii Start-Up

24. červen 2009

Galerie hlavního města Prahy představuje nový výstavní cyklus s názvem Start-Up, který, jak vyplývá z názvu, bude mapovat tvorbu mladých autorů na startovní čáře jejich umělecké kariéry.

Pro sérii výstav Start-Up byl akademickým architektem Jiřím Příhodou nově přizpůsoben a zrekonstruován prostor bývalé šatny v přízemí Domu U Zlatého prstenu tak, aby historický sloh budovy co nejméně omezoval umělce v jejich prezentaci. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout jednotlivé výstavy začínajících autorů, které se budou obměňovat vždy po čtyřech týdnech. Jako první se představí Jakub Janovský, po něm bude následovat Jakub Lipavský, Adam Vačkář a Tomáš Džadoň. Start up obohatí také výstavu se sbírek GHMP V spektru rozmanitosti: 11+1, která bude od 1. dubna paralelně probíhat v dalších třech patrech objektu. Po skončení výstavy V spektru rozmanitosti: 11+1 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy cyklus Start up dále doplní připravovanou novou stálou expozici, jejíž otevření se plánuje na 17. listopadu 2009.

Start-Up si klade především za cíl zviditelnit nejmladší české umění a bezplatně je zpřístupnit všem návštěvníkům.

5. 8. - 6. 9. 2009 Tomáš Džadoň
Tomáš Džadoň (1981), který je čerstvým absolventem pražské AVU (ateliér monumentální tvorby Jiřího Příhody) a držitelem prestižní Essl Award za rok 2007, patří k mladé, neokonceptuálním myšlením ovlivněné generaci umělců. Autorovy "stavební projekty" relativizují navyklé pohledy na prostory a zpochybňují polaritu vymezení exteriéru a interiéru: jeho brány se otáčejí za vstupujícími a vtahují naopak exteriér do nitra stavby (Gateway, 2008). Džadoň důsledně pracuje s lokálními regionálními kontexty: používá tradiční roubenou architekturu stejně jako socialistickou sídlištní zástavbu z podtatranského prostředí (Sídliště Ždiar 2008). Prostřednictvím svých zdánlivě absurdních "staveb" a "projektů", jako jsou roubené chaloupky na střeše paneláku (Památník lidové architektury, 2007) nebo roubené karavany (Tradiční karavan, 2006), polarizuje a zviditelňuje absurdní realitu současného i poměrně nedávného způsobu žití v socialistické zástavbě zcela necitelné vůči domácí lidové tradici.

Autor výstavy: Tomáš Džadoň
Kurátor výstavy: Olga Malá
Termín konání: 5. 8. - 6. 9. 2009
Autorská prohlídka: 11. 8. v 18 hodin s Tomášem Džadoňem

POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s Tomášem Džadoňem z Odpolední session

UPLYNULÉ VÝSTAVY

1. 4. - 3. 5. 2009 Kango mortale
První výstavní projekt připravil Jakub Janovský, který je ještě studentem pražské AVU. Janovského, autora mladé nastupující generace umělců, fascinují opuštěné objekty městských industriálních hal i starých venkovských staveb, jejichž polorozpadlé zdi signuje svými "grafomanskými" realizacemi. Pro prostor přízemí Domu U Zlatého prstenu vytvořil nevšední instalaci Kango mortale, propojující monumentální figurální "fresku" s plazmatickou inverzivně body artovou projekcí a objekty.
/Autor výstavy: Jakub Janovský
Kurátor výstavy: Olga Malá
Termín konání: 1. 4. - 3. 5. 2009
Autorská prohlídka: 7. 4. v 18 hodin s Jakubem Janovským
POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s kurátorkou výstavy a prvním vystavujícím umělcem

00968463.jpeg

15. 5. - 14. 6. 2009 Jakub Lipavský
Výstava začínajícího umělce, absolventa ateliéru sochařství Akademie výtvarných umění v Praze, je druhou přehlídkou v rámci nového projektu Galerie hlavního města Prahy, který představuje tvůrce na startovní čáře. V prostoru bývalé šatny Domu U Zlatého prstenu budou vystaveny Lipavského minimalistické sochy, které se úzce vztahují k přírodním jevům. Jeho díla se zároveň vyznačují čistou formou a respektem k sochařské tradici jeho školitele Jindřicha Zeithammla.

Autor výstavy: Jakub Lipavský
Kurátor výstavy: Sandra Baborovská
Termín konání: 15. 5. - 14. 6. 2009
Autorská prohlídka: 2. 6. v 18 hodin s Jakubem Lipavským

00921288.jpeg

24. 6. - 26. 7. 2009 Adam Vačkář
Adam Vačkář žije a pracuje v Paříži a v Praze. Graduoval na pařížské akademii Ecole Nationale Superieure des Beaux-arts a absolvoval prestižní rezidenční program v Palais de Tokyo v Paříži. Jeho díla byla prezentována na různých domácích i mezinárodních výstavách v Centre Pompidou, v Palais de Tokyo, MALBA Buenos Aires, na Bienále mladých umělců v Bukurešti, na Mezinárodním trienále současného umění v Praze aj. Adam Vačkář používá ulice města a své tělo jako plátno, na kterém ilustruje plynutí času a brutalitu reálna. Vačkářovy práce jsou zakotveny v realitě, z které často vychází s úsilím prozkoumat její možnosti. Ulice v evropském městě (News Dispersed), silnice na "konci světa" na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky (Towards the End), jeho vlastní tělo (Slap) jsou impulzy a místa vnímání toho, co Vačkář vytváří z těchto vybraných situací.

Autor výstavy: Adam Vačkář
Kurátor výstavy: Olga Malá
Termín konání: 24. 6. - 26. 7. 2009
Autorská prohlídka: 27. 6. v 18 hodin s Adamem Vačkářem

POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s Adamem Vačkářem a kurátorkou Olgou Malou z Odpolední session

00942181.jpeg
autor: Press kit
Spustit audio