Hergot!: Bůh je trans!

30. srpen 2016

Adam Šindelář je římský katolík, studoval teologii a pracuje jako redaktor náboženského vysílání Českého rozhlasu. A taky je trans muž. Může toto spojení být složité? A v čem se naopak víra s trans zkušeností propojuje? I o tom jsme si s Adamem povídali.

Zatímco homosexualita je (nejen) v římskokatolické církvi velké téma, o transgenderu se moc nemluví. To, co se říká, ale moc pozitivní není. Trans lidé nemohou uzavřít církevní manželství, ale nesmějí ani vstoupit do kláštera. Od loňského roku dokonce nesmějí ani jít za kmotra nebo kmotru – v tomto bodě jsou na tom v církvi hůř než gayové a lesby, kterým tato možnost upřena není. Adam ale zároveň popisuje, že byl z přijetí své proměny v církvi spíš příjemně překvapen. Ani v konzervativních kruzích nakonec kolem transgenderu není taková morální panika jako kolem homosexuality, i když samozřejmě trans tématika spadá do abstraktní kategorie „genderové ideologie“, která se v určitých skupinách konzervativních katolíků a katoliček považuje za největší zlo současného západního světa.

Změna přístupu je podle Adama běh na hodně dlouhou trať. Jako první krok ale navrhuje zapojení trans lidí do dialogu. V římskokatolické církvi se totiž homosexualita hodnotí bez ohledu na hlasy věřících gayů a leseb a stejně tak se ani o trans tématech nemluví s trans lidmi. Adam zároveň říká, že ani nepokládá za nutné, aby měla církev ve věci transgenderu jasně formulovanou nauku. Stačí otevřenost.

Adam se vždycky cítil být mužem, i když pod tlakem okolí dlouho přijímal ženskou roli, která mu byla po narození přisouzena. Až na vysoké škole se dozvěděl, že existují trans lidé, a rychle mu došlo, že je to i jeho případ. Proměnu, kterou prošel, chápe jako nutnost začít znovu od začátku. I proto si vybral jméno Adam – jméno prvního muže stvořeného Bohem a první jméno v abecedním seznamu českých mužských jmen. Příběh o stvoření k Adamovi promlouvá silně a jeho poselství shrnuje takto: „Bůh dal člověku svobodu okusit ze stromu poznání. Zakázal mu to, ale tu svobodu mu ponechal, i když věděl, jak to dopadne – protože lidská svoboda za to stojí.“

Zajímá vás víc? V biblickém okénku za nás promluví starokatolický kněz Shannon Kearns s trans interpretací příběhu nevěřícího Tomáše a dozvíte se, jaké má Adam Šindelář preference, co se týče svatých. Pusťte si celý pořad!

autoři: Petr Wagner , Jan Škrob
Spustit audio