Hergot!: Kabala jako věda?

Manuskript Úvod do kabaly od Jeana Thenauda ze 16. století
Manuskript Úvod do kabaly od Jeana Thenauda ze 16. století

Kabala je tajemná tradice, se kterou je spojena celá řada mýtů a nejrůznějších zavádějících představ. Během staletí se také rozvinuly různé přístupy a myšlenkové směry, které se ke kabale odkazují – kromě tradiční kabaly, která je spjata s judaismem, se tak mluví například i o kabale křesťanské a ezoterické. I to by ovšem bylo příliš zjednodušující.

Své pojetí kabaly přišli do Hergot!u představit Vladimír a Zoltán, členové československé větve mezinárodního hnutí Bnej Baruch. Toto hnutí nazývá kabalu vědou – nejvyšší vědou, která vede k poznání nejvyššího přírodního zákona. Kabala tak v očích členů a členek Bnej Baruch nemá nic společného s mystikou nebo náboženstvím vůbec. I proto Vladimír a Zoltán mluví důsledně o přírodě, nikoli o bohu.

Kabalisti

Základním principem přírody je pro ně spojení. Podobně jako vlivem gravitační síly padá kámen k zemi, jsou k sobě nejen lidé, ale všechno živé přitahováno silou spojení. Války, nemoci a přírodní katastrofy tak kabala v pojetí Bnej Baruch vysvětluje jako reakci přírody na to, že se člověk zákonu spojení snaží vzepřít: po každé katastrofě totiž přichází vlna solidarity a nezištné pomoci. Kdybychom se řídili zákony přírody, mohla by tak společnost fungovat i bez katastrof, říkají Vladimír a Zoltán.

Zajímá vás víc? Jak konkrétně se zákonům přírody přiblížit? Jak funguje hnutí Bnej Baruch a na jakých základech stojí? Pusťte si celý pořad!