Hergot! o spiritualitě J. R. R. Tolkiena: Elfové, skřeti a duch evangelia

Z filmu Pán prstenů
Z filmu Pán prstenů

Fantastická sága J. R. R. Tolkiena Pán prstenů se odehrává v komplexním světě stvořeném božskými bytostmi Valar. Velký boj dobra a zla, jehož jsme při čtení svědky, navazuje na velké metafyzické konflikty, které mají svůj počátek ještě před stvořením Středozemě. 

Hlavní postavy Pána prstenů asi není třeba představovat, není třeba vysvětlovat, kdo stojí na jaké straně, a těm, kdo příběh znají aspoň trochu, možná ani není třeba moc říkat o inspiraci, kterou Tolkien nacházel v mytologiích tohoto světa.

Hergot! s Martinem C. Putnou: Základní hodnotou křesťanského osvícenství je tolerance

Martin C. Putna

Na knihy o amerických a ruských kulturních dějinách navazuje filolog a literární historik Martin C. Putna knihou nazvanou Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. Střední Evropu přitom chápe jako území bývalého habsburského impéria. Tradičně se jedná o region z větší části katolický. Zdaleka to ale není tak jednoduché a jednoznačné.

Co ovšem zůstává alespoň na první pohled skryto, je křesťanská rovina Tolkienova díla. Tolkien se vyhýbal přímým alegoriím a jednoznačným významům. Duchovní Obce křesťanů a pedagog Milan M. Horák, který se Tolkienovým dílem zabývá, ovšem vysvětluje, že celkové naladění a vyznění Tolkienova díla křesťanské je. Tolkien byl hluboce věřící římský katolík a měl blízko k mystice. Věřil také, že ve velkých lidských příbězích – i předkřesťanských a mimokřesťanských – se vyjevuje duch evangelia. Právě v tomto smyslu jsou zásadní hodnoty a důrazy evangelia obsaženy i v Tolkienově díle – alespoň tak, jak je sám vnímal.

Milan Horák říká, že i na stránkách Pána prstenů mohou lidé nacházet útěchu a naději podobně jako někdo jiný v Bibli. Je to síla příběhu a síla dobra, kterým neotřesou ani pochybnosti, tápání a dílčí selhání hrdinů.

Zajímá vás víc? Kdo stvořil Středozemi a kde se v Tolkienově světě odráží zbožnost orientovaná na Pannu Marii? Pusťte si celý pořad!