Hergot! s Danielem Putíkem z České unie židovské mládeže: Nejsme muzejní exponáty

2. červenec 2017
kipa

Česká unie židovské mládeže byla založená po sametové revoluci a měla za cíl obnovit život židovské komunity přiškrcený normalizací sedmdesátých let. Vzhledem k tomu, že česká židovská komunita není příliš početná, nepřekvapí, že je v unii aktivních několik desítek lidí. Ti se ale pravidelně scházejí a mají na starost také organizaci tzv. Judafestu, při kterém se česká židovská komunita dostává do kontaktu s českou veřejností. Daniela Putíka jsme se zeptali, jestli jde spíše o kulturní nebo náboženskou záležitost, ale také na to, jak čeští židé hodnotí politické zvraty ve světě.

Malý počet členů unie má i své výhody. Drží tu spolu při sobě totiž lidé, kteří svůj vztah k židovství pojímají různě. Podmínkou členství není nábožensky definované pravidlo, podle kterého je židem ten, kdo má židovskou matku, ale tzv. zákon o návratu, podle kterého se v Izraeli přiznává občanství tomu, kdo má žida alespoň mezi jedním ze svých prarodičů. To však neznamená, že náboženství v unii nehraje svou roli. Zásadní je setkávání kolem tradičních židovských svátků, populární je společné slavení sederové večeře při svátku pesach.

Daniela Putíka jsme se zeptali, jestli komunitu sdruženou kolem unie neštěpí otázky současné politiky. Daniel Putík v sobě nezapřel své povolání diplomata a odpovídal s rozvahou a uměřeně. Co se týče prezidenství Donalda Trumpa, připomněl, že většina amerických židů volí tradičně demokratickou stranu, ale zároveň se někteří ortodoxní židé stále silněji spojují s křesťanskou pravicí. Nejen v Evropě prý ale některým židům může Trumpův styl připomínat některé tragické kapitoly evropských dějin.

Největší pravidelnou akcí České unie židovské mládeže je Judafest. Tato akce vznikla původně v Budapešti, odtud pochází také její název. Největší festivaly židovské kultury jsou ale v Buenos Aires, kde je také jedna z největších židovských komunit na světě. V Praze probíhá akce na Náměstí míru a účastní se jí židovské obce a různé organizae, mládežnická unie však přebírá organizační funkci. Daniel Putík zdůrazňuje, že je pro něj důležité, že se lidé mohou setkat s živými lidmi, kteří žijí židovskou kulturou a náboženstvím. Jinak je totiž židovství pro mnoho lidí pouze historické téma, často navíc vnímané katastrofickým prizmatem tragického osudu evropských židů.

Budapešťský Judafestival

Další články autora