Hergot! s křesťanskými feministkami: Chceme vzájemnost místo hierarchie!

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Skupina RFK, Radikální feministické křesťanky

Třemi písmeny RFK se označuje skupina lidí, kteří se hlásí k neobvyklé kombinaci dvou tradic: křesťanství a feminismu. Anna, Lída a Hanka přišly do studia, aby vysvětlily, co s RFK dělají, jak se dostaly k víře a jak k feminismu nebo třeba to, proč jsou ještě pořád členkami svých církví.

RFK vstoupily do veřejného prostoru několika happeningy. Před pražským arcibiskupským palácem demonstrovaly v rámci akčních dní proti násilí na ženách proti nerovnému postavení žen v římskokatolické církvi. Recesistickou akcí, při které nesly na podnose místo lebky svatého Václava ananas, zase upozorňovaly na neblahé spojení křesťanství s nacionalismem a světskou mocí při Národní svatováclavské pouti. Mají za sebou i otevřené dopisy kardinálu Dukovi ohledně jeho sloužení mše v Lánech a pochodu pro život.

Členky kolektivu RFK pocházejí z různých církví a mají za sebou různé cesty k víře. Anna s Lídou byly v katolické církvi od malička vychovávány. Feminismus a jeho teoretický aparát je podle nich jednou z cest, jak se vyrovnat s formováním vlastního života skrze církevní instituci. „Katolická církev není jenom společenství, ale je to i určitý mocenský nástroj, který ovlivňuje život věřícího úplně od narození skrz kontrolu sexuality potažmo kontrolu morálky, která je tam citelná,“ popisuje to Lída. S církví se musí vyrovnávat i Hanka, která se dostala k víře později a ze svého rozhodnutí: „Už když jsem vstupovala do této instituce, tak mi bylo jasné, že abych v ní mohla vůbec existovat, tak se vůči ní musím vymezovat, protože je tam spoustu věcí, se kterýma nesouhlasím.“

Když mluví o svých cílech, je jasné, že jim nejde jen o rovné postavení mezi muži a ženami v církvi ani nahrazování archetypálně mužských symbolů ženskými. Feminismus je podle zastupitelek RFK i o vzájemnosti a společenství namísto hierarchických struktur. „Máme pocit, že hlavním bodem a těžištěm církevní nauky by mělo být společenství, ale nauka se přeměňuje v sérii zákazů a nařízení a duch vzájemnosti a společenství se vytrácí,“ vysvětluje Hanka.

Více o RFK, ale také velikonoční biblické okénko, zprávy a nadupaný feministický playlist uslyšíte v celém pořadu.