Hergot! se Samuelem Jezným: Mýtus o konzervativním Slovensku padl

15. únor 2015

Referendum o rodině, které proběhlo 7. února na Slovensku, sice vyvolalo bouřlivé diskuse, ale žádné konkrétní změny – zúčastnilo se ho totiž nakonec jen 21,4 % slovenských voličů. Co výsledky prozrazují o slovenské společnosti? Jakou roli hráli v diskusích i kampaních běžní věřící i představitelé církví? O tom mluvili redaktoři Hergot!u se studentem Evangelické teologické fakulty v Praze a členem největší protestantské církve na Slovensku Samuelem Jezným.

Referendum, které iniciovala Aliancia za rodinu, obsahovalo návrh na omezení pojmu manželství na svazek muže a ženy, zákaz adopce dětí homosexuálními páry a zákaz vyučování sexuální výchovy na školách. Nutno dodat, že je to spíš boj za potvrzení současného stavu, protože nic, vůči čemu se referendum vymezuje, na Slovensku neplatí. Z 21 % zúčastněných voličů podpořilo všechny návrhy referenda (a hlasovalo 3x ano) více než 90 % zúčastněných. I proto, že odpůrci referenda založili svou kampaň na přesvědčení, že nejlepší možností je dát najevo svůj nesouhlas neúčastí.

Přes proklamovanou nezávislost sdružovala Aliancia za rodinu řadu organizací zřizovaných a financovaných slovenskými církvemi. Výzvy k účasti na referendu často zaznívaly i z kazatelen. Nejaktivnější byla římskokatolická církev, ale referendum oficiálně podpořila i naprostá většina dalších církví. Jistou výjimku tvořilo prohlášení skupiny slovenských teologů a teoložek různých církví, kteří stejně jako mnoho aktivistů napříč slovenskou společností odmítli referendum jako formu diskuse o těchto otázkách.

Podle Samuela Jezného může diskuse kolem referenda paradoxně prospět slovenské LGBT komunitě k určitému zlepšení jejich právní situace. Mnoho politiků si díky mediálnímu rozruchu všimlo problémů, na které tito lidé naráží, a existuje naděje, že se s nimi pokusí také něco udělat. Zajímavé jsou anebo by měly být výsledky referenda ale také pro vedení slovenských církví.

Vzhledem k tomu, že ke katolické církvi se hlásí 62 % Slováků a dohromady ke křesťanství téměř 90 %, ukazuje účast na referendu dost hlubokou propast mezi názory církevního vedení a běžných věřících. „Mýtus o konzervativním katolickém Slovensku padl,“ říká k tomu Samuel Jezný. Slovensko není tak konzervativní a homofobní, jak to mohlo z diskusí vypadat a jak by si možná někteří přáli. „Ukázalo se, že církevní vedení se pohybuje v názorové bublině.“

03315362.jpeg

Samuel se v celé kauze angažoval především v rámci osobních diskusí (starší shrnutí situace zde). Je přesvědčený, že homosexuální páry by měly mít možnost uzavírat stejná manželství jako páry heterosexuální. A jaký je jeho teologický argument?

Důležité je jádro biblické zvěsti, nikoli konkrétní představy o sexuální etice ze začátku našeho letopočtu. To platí i pro Pavlovy epištoly. „Měli bychom méně opakovat, co Pavel říkal, a více dělat, co Pavel říkal,“ dodává k tomu. K prosazení tohoto názoru ve slovenských církvích ještě však povede dlouhá cesta. Svědčí o tom i řada nenávistných e-mailů, které přišly v poslední době do Samuelovy e-mailové schránky. „Dozvěděl jsem se, že jsem Jidáš 21. století a že jsem placený Sorosem, Rothschildovci, židobolševiky nebo ilumináty,“ komentuje to s ironickým úsměvem.

Playlist:
Macklemore – Same Love
Les Homosexuelles – You’ll Always Be My Favourite Fascist
Kele – Doubt
Hunx and His Punx – Lovers Lane
Patrick Wolf – Wind in the Wires

autoři: Petr Wagner , Jakub Ort , Jan Škrob
Spustit audio