Hergot!: Vztah katolické církve k evropské integraci? Mnohoznačnější, než se může zdát

25. březen 2018

Profesor Petr Kratochvíl je ředitel Ústavu mezinárodních vztahů a platí především za odborníka v této oblasti politologie. Zároveň je věřící křesťan a vystudoval také obor teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě.

Tyto dvě cesty se mu podařilo spojit například v publikaci The European Union and the Catholic Church – Political Theology of European Integration (Evropská unie a katolická církev – Politická teologie evropské integrace). A právě o vztahu katolické církve k Evropské unii a evropské integraci Petr Kratochvíl mluví i v Hergot!u.

I když by se podle veřejné debaty ve střední a východní Evropě mohlo zdát, že je katolická identita spojena spíše s euroskepticismem, Petr Kratochvíl zdůrazňuje, že vztah římskokatolické církve k myšlence evropské integrace (a s ní také k Evropské unii) byl vždycky spíše kladný. Nakonec i sami zakladatelé Evropské unie byli převážně katolíci, kteří se hlásili k politice křesťanské demokracie.

Evropská unie se ovšem už od svých počátků vyhýbá jednoznačné vazbě na křesťanství, místo kterého klade důraz hlavně na osvícenské hodnoty. Trnem v oku mnoha katolíkům a katoličkám je pak to, že Evropská unie má vesměs liberální agendu v oblastech jako je genderová rovnost nebo práva LGBTQ lidí. 

I když je ale římskokatolický mainstream podle Kratochvíla spíše konzervativní, bylo by chybou jej spojovat s proudy pravicového extrémismu, pro které je katolická identita především nástrojem, jak se distancovat od nepřátelských myšlenkových proudů, ať už jde zrovna o feminismus, liberalismus, nebo islám. Křesťanská demokracie, jakkoli třeba konzervativní, odpovídá podle Petra Kratochvíla myšlenkovému nastavení hlavního proudu evropských katolíků a katoliček mnohem spíš.

Zajímá vás víc? Pusťte si celý pořad!

autoři: Jan Škrob , Petr Wagner , Jakub Ort
Spustit audio