Individuální dobrovolnictví v Universu. Stále více si příležitosti hledáme sami

13. leden 2016

Dobrovolníci stále více pracují individuálně. Vytváří si příležitosti k dobrovolnické činnosti sami, neusilují již tolik o vstup do nějaké organizace, která jim možnosti dobrovolně pracovat poskytne. „Jsou to takzvaní everyday makers, dělají to pro dobro věci, které si sami vykonstruují,“ říká sociolog Pavol Frič z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Dobrovolnictví je v současnosti v sevření dvou modernizačních procesů. Na jedné straně profesionalizace institucionálního prostředí, především neziskových nebo občanských organizací, které tak umí lépe vytvořit zázemí a rozšiřují nabídku možností pro dobrovolníky. Na straně druhé je proces individualizace, dobrovolníci se stávají ve svých volbách svobodnější a nejsou na institucích závislí. „Mají vlastní plány. Jedou například pomáhat uprchlíkům do Maďarska – přijde víkend, sbalí se, naloží zásoby a jedou tam.“

Proč dobrovolničit? Od altruismu po hédonismus

Dobrovolnictví není jen o altruismu. Dříve převládající normativní motivace, tedy potřeba vrátit společnosti jistý dluh, ustupuje stále více do pozadí. Dobrovolníci sledují i výrazně egoistické zájmy. Některým jde o osobní rozvoj, pro někoho slouží dobrovolnictví jako signální hodnota v životopise. Jindy jde o způsob interakce a hledání nových přátel. Obvykle se ale jedná o kombinaci těchto hodnot. „Dobrovolníci mají různé motivace od těch nejaltruističtějších až k těm úplně hédonickým. Je to vždycky nějaký mix.“

Neziskovky nepochopily možnosti internetu

I v dobrovolnictví lze najít současnou potřebu návratu ke komunitě. Nové komunity, které vznikly díky technologiím, kde se lidé setkávají online, nabízí pro dobrovolnou činnost nespočet příležitostí. Lidé si vyměňují služby v oblasti grafiky, tvorby webu nebo překladatelství. Tento segment dobrovolnictví – online dobrovolnictví – je ale v Čechách stále málo rozvinut, jelikož ani neziskové organizace nepochopily možnosti internetu a nenabízí dostatek takových příležitostí.

autor: nol
Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka