Ještě modernější pětiboj? Probíhá bitva o budoucnost sportu, který býval ozdobou olympiády

26. listopad 2021

Jestli některý sport v současnosti svádí boj o samotnou existenci, je to moderní pětiboj. Reálně totiž může dojít k tomu, že jeho parkurová (jezdecká) část bude nahrazena jinou. Vznikne tím úplně jiný (modernější) pětiboj, nebo jde o jedinou možnost, jak jej zachovat v olympijském programu?

Moderní pětiboj za svůj zrod vděčí „otci“ olympijského hnutí, baronu Coubertinovi. Jako jediný sport vznikl přímo pro účely olympijských her, přičemž poprvé se v programu objevil v roce 1912, kdy se hry konaly ve Stockholmu. Pětiboj byl testem všestrannosti, a to především pro příslušníky armádního jezdectva, kteří měli bravurně zvládat všech pět disciplín: šerm, plavání, střelbu, běh a právě v současnosti tolik přetřásané jezdectví.

Jenže to, co se na počátku 20. století jevilo Coubertinovi jako navýsost moderní, už bychom o více než sto let později jistě tak neoznačili. Kritizovaná je především parkurová (jezdecká) část, čehož jsme byli svědky i na letošní olympiádě v Tokiu. Německá pětibojařka Annika Schleu a její trenérka několikrát udeřily pěstí neposlušného koně Saint Boy. 

Zacházení se zvířaty je přitom jen jedním z několika problémů s jezdeckou částí tohoto sportu. „Dále to je například finanční náročnost, zdaleka ne všichni si mohou dovolit trénink s koňmi,“ poznamenává Vojta Jírovec. Z toho pak vyplývá, že se liší i jezdecké schopnosti jednotlivých závodníků. „A potíže jsou i s časovou náročností parkuru,“ dodává Vojta Ondráček.

Pětibojařskou federaci to vedlo k oznámení zásadní změny: parkur už od olympiády v Los Angeles (2028) nebude jeho součástí, nahradí jej jiný sport. „Vznikne tak modernější pětiboj?“ ptá se Vojta Jírovec. „Dojít může i k rozdělení a zachování jakéhosi tradičního moderního pětiboje i s koňmi,“ zamýšlí se nad budoucností sportu, který kdysi býval ozdobou olympiád, Vojta Ondráček.

Odzvonilo modernímu pětiboji v jeho dosavadní podobě? Dočkáme se nové disciplíny v podobě cyklistiky nebo sportovního lezení? A jaké jsou reakce moderních pětibojařů na předkládané změny? Poslechněte si novou Tribunu o nejolympijštějším ze sportů.

autoři: Vojtěch Ondráček , Martin Vait , Vojtěch Jírovec
Spustit audio