Jiří Dienstbier: V otázce lidských práv je potřeba trpělivost

10. březen 2014

Nový ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier chce nejvíc času ve funkci věnovat problematice sociálně vyloučených lokalit. Jak může ze své funkce zabránit protiromským pochodům, které jsme zažili minulý rok? A proč se problém sociálního vyloučení nezačal řešit už dřív?

„Sociálně vyloučená lokalita je oblast, kde se koncentrují sociální problémy u určité skupiny osob. Tato skupina není schopná tyto problémy překonat sama a z toho vyplývají konflikty s okolím. Ta věc se dlouhodobě neřešila systémově. Dělala se určitá dílčí opatření a někteří politici tento problém ještě prohlubovali. Velkým problémem je nezvládnutá podpora ubytoven, kdy ani ne uživatelé, ale spíše provozovatelé ubytoven zneužívají špatně nastaveného systému. Stát musí celou řadu dílčích politik ve vzájemné provázanosti nastavit tak, aby nevznikala sociálně vyloučená místa, ale aby se ten problém postupně překonával,“ řekl Radiu Wave ministr Dienstbier. Zároveň dodal, že téma sociálního vyloučení je voličsky velmi nepopulární a je třeba ho lidem důkladně vysvětlovat, aby se zmenšil prostor pro populistická řešení.

Velkou prioritou je pro Jiřího Dienstbiera vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit: „Je potřeba zajistit jim rozumné vzdělání podle jejich předpokladů. Nevylučovat je z tzv. hlavního vzdělávacího proudu a nevyřazovat je ze základní školy na základě toho, že mají nižší úroveň sociálních dovedností.“ Mohou k tomu podle něj sloužit třeba povinné ročníky předškolního vzdělávání.

Jestli vás mimo jiné zajímá, jakému fotbalovému klubu Jiří Dienstbier fandí, poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio