Jiří Pavlát v Diagnóze F: HIV se nevyhýbá nikomu a je rozšířeno v celé společnosti

Ačkoliv se Diagnóza F věnuje primárně duševním poruchám, je v ní bezpochyby prostor i pro téma viru HIV, resp. nemoci AIDS. Lidé s HIV/AIDS si totiž kromě vlastní choroby procházejí i nelehkým obdobím přijetí faktu, že mají nevyléčitelnou nemoc, léčbu doprovází řada nepříjemných vedlejších příznaků a k tomu všemu bývají společností, pakliže je zveřejněn jejich HIV status, různými způsoby diskriminováni.

„Státní zdravotní ústav aktuálně eviduje 2330 HIV pozitivních. Je to kumulativní číslo od začátku sledování HIV infekce. Letos bylo HIV diagnostikováno u 208 lidí, z toho v říjnu to bylo 22 osob,“ nahlíží do statistik na začátku rozhovoru Diagnózy F Jiří Pavlát, ředitel Domu světla, který provozuje Česká společnost AIDS pomoc. Zhruba třetina všech nově nahlášených případů HIV pozitivity je zachycena právě při testování, které realizuje tato organizace. Reálné počty HIV pozitivních u nás jsou však podle odhadů zřejmě cca 2,5krát vyšší. Většina diagnostikovaných je stále ze skupiny homosexuálů a bisexuálů nazývané někdy zkratkou MSM – muži, kteří mají sex s muži, ovšem bylo by naivní si myslet, že jde primárně o lidi sociálně slabší nebo ty, kteří využívají sexuálních služeb. „HIV se nevyhýbá nikomu a je rozšířeno ve všech společenských vrstvách, samozřejmě i mezi ženami,“ říká Jiří Pavlát. Mimo záznam pak dodává, že to, že se HIV tolik nešíří mezi heterosexuály, je zapříčiněno i včasným zavedením harm reduction programů pro uživatele drog – díky výměně injekčních stříkaček je mezi toxikomany nakaženo „jen“ malé procento osob.

Služby České společnosti AIDS pomoc ale nevyužívají všichni HIV pozitivní. Některým se daří v životě normálně fungovat, podporu při zvládání své nemoci získávají z jiných zdrojů, například od rodiny nebo přátel. Ovšem jsou i tací, kteří kvůli své nemoci přijdou o práci, o bydlení (ať už v důsledku nezaměstnanosti, nebo proto, že s nimi jejich rodina už nechce bydlet ze strachu před možnou nákazou) a dostanou se na sociální dno. Ačkoliv z výzkumu vyplývá, že by se nikdo na svého blízkého nevykašlal, pokud by mu byl zjištěn virus HIV, realita je odlišná – ročně takto „na ulici“ končí pět až šest lidí. Ti mají možnost bydlet nějaký čas v Domě světla a najít si cestu zpátky do společnosti.

03261304.jpeg

Fungování neziskové organizace, která se věnuje problematice HIV/AIDS, však není snadné, ať už z hlediska finančního, nebo z hlediska vlastní „popularity“ tématu. „HIV vyvolává na jedné straně senzaci a na straně druhé bázlivé reakce, stigma považují HIV pozitivní často za největší problém svého života,“ říká Jiří Pavlát. A jak by bylo možné toto stigma změnit nebo alespoň zmírnit? „Chybí tu osobnost, která by si tuto problematiku přisvojila a více v této oblasti pracovala. Chybí nám česká Elizabeth Taylor, která by o této nemoci veřejně mluvila a která by dokázala něco změnit. HIV a AIDS jsou věci, o kterých se u nás běžně nemluví, je to téma, které je vždy až někde v pozadí.“

Čtěte také

Celý rozhovor s Jiřím Pavlátem obsahující i témata, která se do vysílání nevešla, si můžete poslechnout tady.

I příští Diagnóza F se bude věnovat tématu HIV/AIDS. Pozvání na rozhovor přijal muž, který kvůli své HIV pozitivitě přišel o práci a teď se kvůli tomu se svým bývalým zaměstnavatelem soudí. Jak těžké pro něj bylo přijmout svou diagnózu? Proč se rozhodl zveřejnit svůj HIV status a jít do otevřeného soudního sporu? Jak se mu žije s nevyléčitelnou nemocí? Poslouchejte Radio Wave 4. prosince po 18. hodině.

Odkazy:
Česká společnost AIDS pomoc http://www.aids-pomoc.cz/