Jiřina Kosová v Diagnóze F: Jak se zbavit strachu?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03799515_0.jpeg

Strach je v našich životech všudypřítomný. Už v dětství se potýkáme s řadou strachů – bojíme se, když se rodiče vzdálí, bojíme se tmy, bojíme se strašidel. Chlapci někdy vyrůstají ve stereotypu, že „kluci se přece nebojí“, a tak pro ně může být obtížné, když pak nějaký strach skutečně prožívají.

Strach má v našem životě ale také jednoznačně ochranou roli – má nás uchránit od situací, ve kterých nám hrozí nebezpečí. „Strach mívá většinou nějaký konkrétní základ, něco, čeho se bojíme, v případě úzkostí jde častěji o neurčitý podnět,“ vysvětluje v Diagnóze F vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví MUDr. Jiřina Kosová. Ve své praxi se pak potkává s lidmi, kterým strach přerostl přes hlavu. „To, že se budu vyhýbat nějaké situaci, které se obávám, bohužel nemá smysl, naopak vyhýbavé chování situaci jen zhorší,“ popisuje Kosová na příkladu, kdy si studenti ze strachu z neúspěchu například odkládají zkoušky na pozdější termín. „Za těch čtrnáct dní jsem se možná naučila víc, ale ten strach ze zkoušky může být ve výsledku ještě větší.“

To, jak lidé strach prožívají, se liší podle toho, jak jsou citliví, jaké mají životní zkušenosti, jak se umějí svým strachům postavit. Může se však lišit také to, čeho se obávají. „U žen jsou možná častější obavy o blízké, o rodinu, o to, jestli budou děti zabezpečeny, jestli budou zdravé, jestli se nikomu nic zlého nestane. U mužů se častěji setkávám s obavami spojenými spíše s prací a výkonem – zda dokážou zabezpečit rodinu a obstát v roli toho živitele,“ říká Kosová.

Strach je potřeba překonávat, ovšem jako všude i zde je vhodné postupovat po jednotlivých krocích. „Když má někdo strach z výšek, není úplně vhodné, aby jako první krok zvolil, že si stoupne na visutý most a bude koukat dolů. Pro začátek si může třeba vylézt na židli a dívat se z ní na zem, dokud mu to nepřestane být nepříjemné,“ nabízí jednu z variant, jak překonat strach, lékařka.

03737401.jpeg

Poslechněte si Diagnózu F s Jiřinou Kosovou o strachu a o tom, že strach můžeme někdy přetavit do něčeho zábavného a hravého.

Související příspěvky:
Ján Praško v Diagnóze F: Sociální fobie – strach z trapnosti
Jiřina Kosová v Diagnóze F: Úzkosti se projevují častěji na těle

Literatura:
Kast, V.: Úzkost a její smysl
Praško, J., Prašková, J., Vyskočilová, J.: Úzkost a obavy
Riemann, F.: Základní formy strachu