„Jsou situace, kdy se diskriminaci nelze vyhnout.“ Jaké boje se vedou o náboženskou svobodu?

4. březen 2018

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání patří mezi základní lidská práva. Jsou ovšem situace, kdy se princip náboženské svobody dostává do konfliktu s jinými zásadními principy svobodné společnosti, nebo se stává, že proti sobě stojí práva vyznavačů a vyznavaček různých náboženství. Zdánlivě jednoduché principy se pak komplikují. O náboženské svobodě především v kontextu současné Evropy mluvíme s pravoslavným duchovním, religionistou a redaktorem Milošem Mrázkem.

Náboženská svoboda jako téma společenských a politických konfliktů je jednou ze stálic veřejné debaty ve Spojených státech. V posledních letech ale i v Evropě přibývá situací, kdy je relevantní o ní mluvit. Jako zásadní téma se přitom ukazuje soužití různě nábožensky orientovaných skupin. Miloš Mrázek přitom uvádí příklad z Velké Británie -- menšinová muslimská denominace Ahmadíja, jejíž zakladatel Mirza Gulám Ahmad je vyznavači a vyznavačkami považován za spasitele, nechali natisknout billboardy s nápisem "Mesiáš už přišel". Následovaly stížnosti lidí, kteří toto sdělení považovali za útok především na křesťanství, respektive na ortodoxní islám. Sám Miloš Mrázek kauzu tyto stížnosti vnímá jako přehnané. "Kdyby na těch billboardech například stálo, že Ježíš je falešný mesiáš, bylo by to něco jiného," říká.

K dlouhodobě výbušným otázkám patří například obřízka chlapců, která je zásadním aspektem náboženského života pro židovské i muslimské komunity. Jsou ovšem zároveň tací, kdo tuto praxi chtějí zcela zakázat -- argumentují přitom právy dítětě. Návrh zákona, který by obřízku chlapců zakazoval, byl aktuálně předložen na Islandu. Proti němu se vyslovil mimo jiné kardinál Reinhard Marx, předseda Rady evropských biskupských konferencí. Mluví přitom právě o bezprecedentním zásahu do náboženských svobod.

"Jsou situace, ve kterých se nějaké diskriminaci nelze vyhnout," říká Miloš Mrázek a naráží tím mimo jiné na americkou kauzu cukráře, který odmítl dvěma mužům upéci svatební dort. Náboženská svoboda cukráře -- ke které v tomto pojetí patří i právo nevnímat svazek dvou osob stejného pohlaví jako plnohodnotné manželství -- stojí proti občanské svobodě snoubenců, kteří zase mají právo na to, aby byli respektováni stejně jako heterosexuální pár.

Zajímá vás víc? Pusťte si celý pořad!
autoři: Jan Škrob , Petr Wagner , Dominik Čejka
Spustit audio