Kaplan Pavel Pokorný v Diagnóze F: Pomáhám lidem před smrtí najít smysl života

18. září 2014
03210496.jpeg

V rámci zahájení projektu Mojesmrt.cz, který připravilo občanské sdružení Cesta domů, byl hostem Diagnózy F kaplan Pavel Pokorný. V Cestě domů pracuje tři roky. V multidisciplinárním týmu domácího hospicu je jeho posláním péče o duši nejen umírajícího, ale i jeho blízkých.

Rozhovory s umírajícími lidmi se někdy mohou podobat zpovědi, někdy jsou spíš bilancováním a hledáním smyslu v tom, co bylo. Někdy se lidé smrti bojí, častěji se ale více bojí ti, kteří zůstávají. Možná i proto, že umírající jsou už příliš unaveni na to, aby se báli. Někdy spočívá práce kaplana v tichém posezení či modlitbě.

Rozhovory o umírání jsou si v něčem podobné. Bývají poklidné, laskavé a někdy se v nich ostýchám na některé věci zeptat. I rozhovor s kaplanem Pavlem Pokorným takový byl. Mimo mikrofon jsme si pak ještě povídali o tom, že o smrti se stále „tak nějak nemluví“, stále je zahalena jistým tabu. Ovšem tabu nemusí být vždy jen v negativním slova smyslu, jak jej můžeme vnímat. Tabu také chrání toto téma před tím, aby se z něj ztratila vážnost a intimita, která k němu patří.

Výzva projektu Mojesmrt.cz zní, abychom o smrti víc mluvili. Pojďme tedy o ní víc mluvit. Neberme však smrt a umírání jako téma pro pavlačové výkřiky, ale věnujme jí prostor a čas, který si zaslouží.