„Konkrétní problémy s církví nemám,“ říká Imlaufová, která v Římě zastupovala mladé české katolíky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Markéta Imlaufová

Papež František pozval v březnu do Říma na tři stovky mladých lidí a dal jim prostor mluvit o jejich pohledu na katolickou církev. Mezi účastníky byli nejen mladí katolíci, ale také muslimové, židé nebo ateisté. Zeptali jsme se jedné z účastnic setkání Markéty Imlaufové na její zkušenost a pohled na katolickou církev.

Trend nastavil papež František, který se snaží otevřít hierarchickou organizaci katolické církve a přizvat k diskuzi i laiky. Pořádá fóra, tzv. presynody, kde mohou vyjádřit svůj názor řadoví členové církve. Před biskupskou synodou, která se bude zabývat tématem mladých lidí v církvi a otázkou jejich povolání, dostali mladí lidé možnost promluvit o svém pohledu na věc.

Při úvodním projevu František účastníky opakovaně nabádal, ať se skutečně nebojí vyslovit cokoli, co mají na srdci. Ostatně ve zvacím dopise papež před rokem vyzdvihoval angažovanost mladé generace a vyzýval, aby lidé poslechli vnitřní touhu měnit společenskou situaci: „Ten výkřik vychází z mladého srdce, které nesnáší nespravedlnost, nemůže se podvolit kultuře odpadu ani podlehnout globalizaci lhostejnosti.“

V dokumentu, který společně vypracovali mladí lidé v Římě, nechybí otázka technologií nebo požadavek na jasnější komunikaci a vysvětlování církevních dogmat. Podle Markéty Imlaufové se většinou navzdory rozdílným zkušenostem podařilo nalézt společnou řeč.

Do konkrétní kritiky se ale nepustila ani samotná Markéta, když jsme se jí zeptali, co by chtěla změnit v české katolické církvi: „Myslím, že by se mělo změnit spíše smýšlení lidí, než konkrétní věci. Já sama jsem se nesetkala s konkrétním problémem, který by mi na církvi vadil.“

Jak se liší postoje mladých katolíků v různých částech světa, jak působí papež František osobně a jak zmizel hákový kříž ze zvonu v německém kostele? Poslechněte si celý pořad.