Liberatura o Marii Majerové a edici Skrytá moderna

31. květen 2011
Liberatura

Co se vám vybaví ve spojení s Marií Majerovou? Komunistická spisovatelka, autorka Sirény, Havířské balady a Přehrady? Dana Nývltová v ní vidí femme fatale české avantgardy, což je také název její knihy. Pozvání do Liberatury přijala jak autorka studie o Marii Majerové, tak Filip Tomáš z nakladatelství Akropolis, které knihu v rámci edice Skrytá moderna vydalo.

V edici Skrytá moderna už vyšla například Antologie brněnské Literární skupiny Srdce a smrt či reprint Revolučního sborníku Devětsil. Dana Nývltová nyní rozšířila tuto edici o obsáhlý svazek s podtitulem Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminismu. Co nás o Marii Majerové ve škole neučili? A proč je zajímavé podávat se na tuto autorku i jiného úhlu?

Edici Skrytá moderna připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis Centrum výzkumu české umělecké avantgardy na FF UK v Praze a na FF JČU v Českých Budějovicích. Každý svazek přináší jak edici původních textů, tak obsáhlou studii. Cílem edice je poukázat na „rozprostraněnost řeči avantgardy, na její nejednoznačnost, živost, na různé – dnes pozapomenuté či marginalizované – varianty, na její penetraci mimo tradičně popisovaný prostor, ale i na některá menší díla oněch dominujících osobností, která z nějakých důvodů zůstala či zůstávají mimo centrum pozornosti čtenářů i literárních historiků.“

autor: Karolína Demelová
Spustit audio