Nikdo nikomu nerozumí. Kyjevský shoegaze projekt Geuxx chystá debutové album

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Geuxx

Pavel Dmytriev je frontman a zakladatel kyjevského shoegaze a coldwave projektu Geuxx. V Kyjevě jsme spolu mluvili o tom, jak a proč začal zpívat, nebo o atmosféře, která je na začátku vzniku každého tracku. 

Geuxx vznikl jako sólový projekt v roce 2014 v době, kdy Pavel začal experimentovat se zvukem žánrů post-punk a shoegaze. K projektu se později přidal jeho přítel Ivan Bojko, jehož Pavel oslovil, protože mu podle vlastních slov jeho zkoušky přišly smutné a osamělé. Bojka v projektu později vystřídal hudebník Nikita Mekalin. Pavel nejdříve přemýšlel o Geuxx jako o instrumentálním projektu, ale když zjistil, že jeho skladby mají formu písní, začal zpívat.

Jméno projektu ma původ v holandské historii, slovo geus se používá k označení malé námořní vlajky. Kdysi bylo spojováno se skupinou holandských renegátů zvaných vodní krysy, kteří začali nizozemskou vzpouru proti španělské koruně. Projekt vydal už dvě EP – první zvané yTy a druhé pojmenované II, obě na začínající ukrajinské značce Worn Pop, na níž kromě Geuxx vydává také ve Východiscích již zmíněný hudebník Yoro King.

Podle Pavla je estetika Geuxx „krásná a temná“. Na začátku všech tracků stojí atmosféra, kterou v písních dále rozvíjí. Pavel vnímá proces tvorby a hraní jako způsob, jak se vzdálit od svých každodenních problémů. Při práci na novém tracku zpívá v nesmyslném jazyce, který později přepíše do angličtiny s použitím slov, která se mu s písní asociují.

Texty jsou doplněk hudby. Hudba je doplněk atmosféry. Když dělám stopu, zpívám nějaké nesmysly a pak poslouchám to, co zpívám, a vybírám slova, která se spojuji s písní. Slova nemají velkou váhu,“ říká Pavel. Myslím, že slova v reálném životě nejsou tak důležitá. Nikdo nikomu nerozumí. Chápeme se navzájem jen díky některým emocím nebo pocitům, které cítíme v situaci, v jaké jsme teď.“ V současné době pracuje na debutovém albu, které má vyjít na podzim ve vydavatelství Worn Pop. Předcházející EP projektu Geuxx si můžete poslechnout na SoundCloudu.

Nemáme metro, ale máme moře. Producent Yoro King hledá inspiraci v rozpálené Oděse

Yoro King

Viktor Konstantinov je ukrajinský lo-fi punkový a surfrockový producent z Oděsy, který vydává svou hudbu pod jménem Yoro King. S Viktorem, který hudbu začal produkovat ani ne jako šestnáctiletý, jsme se setkali v Oděse a udělali si výlet po černomořském pobřeží.

No one understand anyone. Kiev’s shoegaze band Geuxx works on a debut LP.

Pavel Dmytriev is the frontman and founder of the Kiev-based shoegaze and coldwave project Geuxx. We spoke about its beginnings and music at a meeting in Kiev.

Geuxx was born as a solo project in 2014, at a time when Pavel started to experiment with post-punk and shoegaze music. The project was later joined by his friend Ivan Boyko, who was approached by Pavel as his rehearsal felt lonely and sad. Boyko was later replaced by the musician Nikita Mekalin. For Pavel Geuxx was supposed to be a instrumental project first, but soon started singing, when he discovered that the tracks he produces have a song form.

The name of the band goes back to the dutch word geus that describes a small naval flag. The word is also associated with the so called Watergeuzen, a army of renegates that started the Dutch uprising against the Spanish crown. Geuxx has already release two Eps – yTy and II, both of the on the upcoming Ukrainian label Worn Pop.

According to Pavel, the aesthetics of Geuxx is “dark and beautiful”. At the beginning, all tracks stem from a certain atmosphere, which is then developed into a song by Pavel. For him, working on his music makes him forget about the day to day problems. While creating a new track Pavel sings in gibberish, which he laters transcribes into English using words that he associates with the song.

Lyrics are an addition to the music. The music is an addition to the atmosphere. When i make a track i sing some gibberish and then i listen to what i sing and pick words that i associate with the song. Words do not have much weight. I think in real life words are not that much important. No one understands anyone. We understand each other only through some emotions or some feelings we get from a situation in what we are right now, says Pavel. At the moment he works on the debut LP of Geuxx, planned to be release in autumn on the label Worn Pop. You can hear Geuxx’s former EP’s on the label’s SoundCloud.