Nové EP Isama Zing reprezentuje bratislavskou post-klubovou scénu

19. červen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Isama Zing

Jonatán Pastirčák je na bratislavské hudební scéně aktivní víceméně odmalička. Do povědomí se dostal nejen díky elektronickému projektu Pjoni & Ink Midget, na kterém spolupracuje se svým vrstevníkem Adamem Matějem, ale zaujala i jeho experimentálně laděná sólová produkce a DJské sety pod pseudonymem Pjoni. Jonatán minulý týden vydal debutové EP svého tanečněji orientovaného projektu Isama Zing.

Jak bys posluchačům přiblížil Isama Zing? V čem se liší od Pjoni & Ink Midget ?
Pjoni & Ink Midget už jako projekt neexistuje. Občas spolu hrajeme b2b sety, ale živá vystoupení už ne. Isama Zing vznikl z potřeby odlišit moji ambientnější a experimentálnější polohu od té klubové, která je víc postavená na beatech.

Jak tě napadl ten název? Takhle rozdělené slovní spojení „is amazing“ má arabský nádech. Nachází se arabské motivy i ve tvojí hudbě?
Ta slovní hříčka měla evokovat arabský název. Snažím se vytvořit nějakou fiktivní identitu. Je to reakce na absurdní strach, který mají lidé na Slovensku i jinde z uprchlíků. Žil jsem nějaký čas v Londýně, kde jsou všichni promíchaní a vzájemně se tolerují. Hidžáb tam není nic zvláštního. U nás na Slovensku to u mnoha lidí vyvolává strach a odpor. Právě na tuhle absurdní předpojatost jsem chtěl upozornit. V některých mých prvních věcech, které jsem vytvořil jako Isama Zing, byly použité i arabské motivy. Tyhle tracky se ale na EP nakonec nedostaly. Možná v tracku Chaos Rave je to nějakým způsobem patrné.

Jak vypadá tvůj tvůrčí proces?
Používám hodně nahraných zvuků a field recordings, které zpracovávám a používám do beatů a melodických linek, případně je vrstvím na syntetické zvuky. Na nahrávce můžete slyšet zvuk klavíru, akustických bicích nebo vrzání skříně, ze kterých jsem vytvořil groove v tracku Vasectomy. Hodně používám granulární syntézu na dekonstrukci přednahraných zvuků. Miluju, jak se díky tomu dají přeměnit různé ruchy nebo šumy na melodie nebo abstraktní celky.

Když hraješ jako Pjoni, spolupracuješ s VJem Janem Šickem. Jak vypadají živá vystoupení Isama Zing?
Live act Isama Zing je postavený na propojení hudby a vizuálů, o které se stará Míša Chmelíčková. Používá software, který pro nás naprogramoval Igor Rjabinin. Jde o jednoduché geometrické vizuály, které se různě mění v prostoru. Každý track má svůj specifický vizuál a tím vzniká určitý abstraktní příběh.

Tvůj release vyšel u značky Mäss, která je jakýmsi pokračováním tvé hudební spolupráce s Ink Midgetem.
Mäss je mikrokolektiv, který vznikl na základě menších párty v bratislavském klubu Radosť, kde jsme hrávali právě s Adamem. Už delší dobu jsme uvažovali nad tím, že Mäss založíme i jako label. Isama Zing už je třetí release, předtím vyšly Ink Midgetovi na Mäss dvě EP. Chceme zvát do Bratislavy zahraniční jména, která nás baví, a vytvořit tak párty, které budou stejně tak živelné jako kdysi v Radosti.

Jak bys popsal bratislavskou scénu okolo hudby, kterou hraješ nebo produkuješ? Jak tam zapadá Mäss a tvoje projekty ?
Taková scéna tu právě vůbec neexistuje. Jde v podstatě o 6 lidí, kteří tuto hudbu hrají ve svých setech. Myslím tím žánr, který se většinou nazývá „deconstructed club music“ nebo „hybrid club music“. Hudba, která čerpá z klubové taneční scény, ale přetváří ji a rozkládá. V Praze se to soustřeďuje například kolem Neone anebo festivalu Lunchmeat. U nás takový festival neexistuje, a tak jediné klubové akce tohoto typu dělají BWO nebo my. Co se týká experimentální nebo improvizované scény, do které spadám jako Pjoni, tak ta je v Bratislavě hodně bohatá. Je tu množství zajímavých projektů jako například BIOS, Titingur, Vritti a podobně.

Jaké jsou tvoje další plány?
Momentálně pracuju na remixu pro Ink Midgeta a taky na vlastních věcech, které vydám začátkem podzimu jako Pjoni. Zároveň bychom chtěli rozvíjet Mäss jako label a taky klubové noci. Těším se na festival Fest Anča, kde zahraju od vydání svého EP první live act. A nakonec tenhle pátek dorazí do Mäss DJ Nigga Fox z lisabonského vydavatelství Principe, který mísí vlivy africké hudby, jako je kuduro nebo kizomba, se současnou elektronikou.

Isama Zing

Jonatán Pastirčák is active on Bratislava’s music scene since childhood. He is known mostly for his electronic music collaboration with his mate Adam Matej, but also thanks to his more experimental production and dj-sets under his moniker Pjoni. Last week he released the debut EP of his more club-oriented project Isama Zing.

Could you describe the genesis of Isama Zing ? How is it different from Pjoni & Ink Midget ?
Pjoni & Ink Midget do not exist anymore. Sometimes we play b2b sets, but no more live acts. Isama Zing was created as an effort to distinguish my more experimental and ambient production from more club and beat-oriented stuff. Isama Zing is the later.

What does the name signify ? Divided like this, the words “is amazing” evoke something Arabic. Does your music contain Arabic influences ?
It was supposed to evoke an Arabic name. I am trying to create a fictive identity. It is a reaction to absurd fears people in Slovakia, but also elsewhere, have towards refugees. I lived in London for some time. Everyone is mixed up there, people tolerate each other and a hijab is nothing special. Here in Slovakia it causes fear and repulsion. Such absurd prejudice is what I wanted to point to. Some of my first tracks had some Arabic motives, but they did not make it to the EP. Maybe Chaos Rave is the only track that might have something like that.

What is your production process like ?
I use a lot of field recordings and recorded sounds. I process them into beats or melodic lines, or I layer them with synthetic sounds. On the EP one can hear the sounds of piano, acoustic drums, but also creaking of a closet which is the basis of the groove in the track Vasectomia. I use granular synthesis a lot to deconstruct recorded sounds. I love the way how you can use it to transform various creaks and noises into melodies or abstract structures.

When playing live as Pjoni, you work with the VJ Jano Šicko. Does Isama Ying also have an live act ?
The live act of Isama Zing uses visuals done by Miša Chmelíčková. She uses a software that was created for us by Igor Rjabinin. It generates simple geometrical visuals, that variously transform in space. Each track has a specific visual and some kind of abstract story is created.

Isama Zing - Isama Zing EP (2017, Mäss)

Your EP has been released on Mäss, which is in a way a continuation of your collaboration with Ink Midget.
Mäss is a micro-collective that started as a small party in Bratislava’s club Radosť, where we played with Ink Midget. We have been considering to turn it into a music label for a longer time. Isama Zing is its third release, the two former ones are by Ink Midget. We also decided to continue the club night and bring international names we like to Bratislava.

Could you describe a scene that revolves around the music you play and produce in Bratislava ?
There is no such scene. Basically it is around 6 people who play such music in their sets. I mean music which gets called “deconstructed club music” or “hybrid club music”. It is a sound that comes from club-oriented dance electronica, but it deconstructs it. In Prague such scene is concentrated around the club Neone or the Lunchmeat festival. The only similar events here are done by the BWO crew and us. As for experimental music, or improvised music, which I am involved in as Pjoni, the scene in Bratislava is thriving. There is a lot of interesting projects such as BIOS, Titingur, Vritti, etc.

What is next for you ?
Currently I am working on a remix for Ink Midget and on my new stuff, which will be released in autumn under my Pjoni moniker. We are going to develop Mäss further as a label and a club night. I am looking forward for the Fest Anča festival, where i’ll play my first live show since the release of the EP. And this friday Mäss will host DJ Nigga Fox from Lisbon’s Principe label, which crossbreeds African music like kuduro and kizomba with contemporary electronica.

autor: Peter Gonda
Spustit audio