Nový děkan Zdeněk Holý chce FAMU „feminizovanou“ a televizní

„S ženským managementem mám velmi dobré zkušenosti, vždy se mi s ním dobře pracovalo. Můj výběr proděkanek byl velmi přirozený, dobré kandidátky byly prostě shodou okolností samé ženy.“ Od feminizované FAMU si nově zvolený děkan Zdeněk Holý slibuje uklidnění rozjitřené atmosféry ve škole a zlepšení fungování instituce.

„Ženy, které jsem oslovil, jsou velmi schopné a věřím, že jejich pracovitost a schopnost tahu na branku FAMU pomůže znovu nastartovat.“ Vedle feminizace vedoucích pozic chce Zdeněk Holý zlepšit situaci ohledně sexismu na škole: „Je to potřeba změnit v každodenním jednání. Pokud zjistím, že je někde problém, pokusím se ho řešit osobní intervencí. Když se třeba doslechnu, že na některých katedrách probíhá výběr podle ženských půvabů, půjdu si na ty přijímačky sednout a přihlížet a oni budou vědět, proč jsem tam.“

Čtěte také

Momentálně se Zdeněk Holý stěhuje ze švýcarského Curychu zpět do Prahy, a aby zabránil střetu zájmů, chystá se prodat svou produkční společnost. Vedle práce na FAMU chce ale dál sám tvořit. Vedle feminizace patří k jeho prioritám posílení akademické stránky FAMU: „Chtěl bych, aby absolventi byli schopní mnohem více promýšlet tvůrčí procesy. Mělo by to pomoci v akademické sféře i k tomu, že budou studenti tvořit promyšlenější díla.“ Důraz bude klást i na televizní tvorbu: „V televizi probíhá v posledních letech velká revoluce quality tv a u nás se často zapomíná, že FAMU je filmová a televizní fakulta. Přijde mi, že se FAMU občas za ten přídomek televizní trochu stydí. Přitom v současnosti pracují s televizemi ti nejlepší režiséři a vznikají opravdu kvalitní seriály, jako třeba The Wire pro HBO.“

Poslechněte si celý rozhovor.