Od trance až k dekonstrukci. Projekt CHSZM skládá zvuky Charkova do drsně expresivních dronů

3. duben 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy CHSZM

Jeden z nejzajímavějších producentů elektronické hudby z Ukrajiny se jmenuje CHSZM a studuje politickou vědu na Karazinovej univerzitě v Charkově. Během naší cesty po Ukrajině jsme se do Charkova nedostali, a tak jsem rozhovor s Aleksejem Podatem dělal přes internet.

Aleksej, původně z města Sloviansk, začal s hudbou ve věku 13 let jako trance DJ pro internetové rádio ES z ruského St. Petersburgu. „V určitém okamžiku jsem začal mixovat základní trance songy s živáky Radiohead a vlastními terénními nahrávkami. Hrál jsem tam dva roky a pak jsem začal tvořit experimentální hudbu s více dekonstruovanou rytmikou,“ říká Aleksej.

Jako další inspiraci jmenuje experimentálního hudebníka jménem John Object z Kyjeva, se kterým spolupracuje na jejich elektronickém hiphopovém projektu Altered States of America. „Ukázal mi Ableton a pomohl mi s radami o zvukovém designu. Altered States of America je projekt, kde mícháme jeho produkci s mými básněmi a do kterého jsem také přispěl instrumentálkami.“

V CHSZM Aleksej dekonstruuje zvuky, které slyší ve svém každodenním životě. Název projektu je přepis prvních písmen názvu „Chempionat Svitu z Medytatsiyi“, což v překladu znamená mistrovství světa v meditaci. Aleksejovy jediné zvukové zdroje jsou vlastní nahrávky jeho pokoje nebo kolejí. Své první EP Bee Pole pod jménem CHSZM vydal na vlivné ukrajinské značce система.

Před dvěma týdny vydal CHSZM svoji debutovou nahrávku LOVE. Zvukově monumentální, emočně zdrcující album je podle Alekseje pokusem „shrnout období, ve kterém se rodiče nedokázali vypořádat s jejich vztahem, a času, kdy jsem čelil stejným problémům sám se svým vlastním partnerem“. Emotivní tracky vystavěné na nahrávkách zvukového prostředí charkovských kolejí jsou pojmenovány útržky z textu hry Crave britské dramatičky Sarah Kane.

Charkov je podle Alekseje město, „kde všechny nové umělecké iniciativy velmi rychle umírají. Charkov nemá žádný klubový život, žádný umělecký život, žádné umělecké komunity. Techno zde ovládá vše. Většinou je to průměrně techno. Když už se zde něco zajímavého stane, stane se to jednou či dvakrát ročně, shromáždí se 50–60 lidí a je to finančně neziskové“.

From trance to deconstruction. CHSZM folds the sounds of Kharkiv into harshly expressive drones

One of the most interesting electronic producers out of Ukraine is called CHSZM and studies political science on Karazin University in Kharkiv. During out travels in Ukraine we did not make it to Kharkiv, so I did the interview with Aleksei Podat via Internet.

Aleksei, originally from the town of Sloviansk, started doing music when 13 years old, as a trance dj on St. Petersburg’s Internet radio station ES. “At some point I started mixing basic trance songs with Radiohead live recordings and my own field recordings. I played there for two years and then I started creating more experimental music with more deconstructed rhytmics.” says Aleksei.

As his other inspiration he names the Kiev-based experimental musician John Object, with whom he collaborates on their electronic hip-hop project Altered States of America. “He introduced me to Ableton and helped me with advice on sound design. In Altered States of America we mix his production with my poems and some of my instrumentals too.”

CHSZM is a project where Aleksei deconstructs the sounds he hears in his day to day life. The name is a transliteration of the first letters from “Chempionat Svitu z Medytatsiyi” which could be translated as “The World Meditation Championship”. Aleksei’s only sound sources are his own field recordings of his room or his dorms. His first EP Bee Pole was released on the influential Ukrainian label система.

Two weeks ago, CHSZM has self-released his debut record LOVE. The monumental, emotionally devastating record is according to Aleksei an attempt “to formulate the period in which my parents didnt manage to deal with their relationship, and the time i faced the same problems myself with my actual partner”. The stirring tracks of the record are build upon unrecognizable recordings of Kharkiv’s student dorms and are named after snippets of text from the play Crave by the British dramatist Sarah Kane.

Kharkiv, according to Aleksei, is a city “where all new art initiatives die very quickly. Kharkiv has no club life, no art life, no art community life. Techno dominates everything here. Mostly mediocre techno. If something interesting happens, it happens once or twice a year and it gathers 50-60 people and its financially unprofitable.”

autor: Peter Gonda
Spustit audio