Otevřená sekta pro každého, kdo nasadí masku. Z ruské Vojny vznikli experimentální AWOTT

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy AWOTT

Ikonický je obraz aktivistek oblečených v barevných kostýmech a maskách, jak v moskevské katedrále Krista Spasitele hrají svou punkovou modlitbu. Riot Days je kniha, kterou napsala členka Pussy Riot Marija Aljochinová o této akci a jejích následcích, které vedly k jejímu dvouletému uvěznění. Kniha byla zdramatizována známým ruským režisérem Jurim Muravickým, a tak vzniklo stejnojmenné divadelní představení, které momentálně putuje po celém světě.

Velká část představení je věnována hudbě, kterou hraje ruské duo AWOTT ve složení Nastya Tya a Max Ionov. „Max dělal zvukaře pro různé, třeba hardcorové, kapely, ale vždy chtěl spíš pracovat s experimentální hudbou. Nahrával nás a to ho inspirovalo. Pak se k nám přidal a vzniklo trio. Už před Pussy Riot jsme u vystoupení používali masky. Koncept byl, že jsme byli takovou otevřenou ‚sektou‘, do níž může kdokoliv vstoupit, každý je anonymní a má na sobě masku,“ říká Nastya.

Nastya s aktivismem začala ve známé ruské umělecké skupině Vojna. „Tam jsem potkala i Nadiu Tolokonnikovovou a Katju Samucevičovou (členky Pussy Riot). Poté, co se Vojna rozdělila do dvou částí, založily punkovou kapelu, která pořádala neoficiální koncerty na neobvyklých místech. Pozvaly mě, abych pro ně dělala hudbu a účastnila se akcí.“ Přednedávnem v Rusku proběhly prezidentské volby. Jak vidí momentální ruskou realitu Nastya ze skupiny AWOTT? „Říká se, že ruská politika je umělečtější než umělci samotní. Mluví tu a jednají dost zvláštně ohledně náboženství atd., navrhují absurdní zákony...” Poselství Pussy Riot nekončí hranicemi Ruska, při budapešťské zastávce hry Aljochinová zakřičela do publika: „Slyšeli jsme, že tady máte svého vlastního Putina.“

The image of activists clad in colourful costumes and masks performing their “Punk Prayer” at the Church of Jesus the Savior in Moscow in 2012 is indelibly ingrained in the public consciousness. Riot Days is a book written by Pussy Riot's Maria Alyokhina about this event and its consequences which led to her two-year imprisonment. The book was transformed into an eponymous theatre play by the leading Russian playwright Yury Muravitsky, which is currently touring the world. A great part of the performance is dedicated to music, performed by the Russian duo AWOTT. “Max used to be a DIY sound engineer for hardcore and other bands, but he always wanted to work with experimental music. He recorded us and was inspired. Eventually he joined us and we became a trio. Even before Pussy Riot, we would use masks. The concept was that we were a kind of “sect” and everybody could participate, is anonymous and wears a mask,” says AWOTT's Nastya.  

Prolomit vlny: Vojna Wanted. Ať žijí Natalija a Oleg!

03709659.png

V Praze byl 18. září při náhodné kontrole dokladů zadržen manželský, umělecký pár Oleg Vorotnikov a Natalija Sokolová, členové ruské umělecké skupiny Vojna, na které je pro jejich výtvarné protestní akce vydán mezinárodní zatykač. Teď jim reálně hrozí, že mohou být vydáni jako zločinci do Ruské federace, kde jsou stíháni. Oba členové disidentské skupiny se totiž stali slavnými svými uměleckými akcemi ve veřejném prostoru. Ve své tvorbě se zaměřují na současné problémy ruské společnosti, především na autoritativní vedení státu, korupci, měšťáctví, vyhrocený nacionalismus a post-sekulární propojení státní moci a pravoslavné církve. Za to si brzy vysloužili pronásledování tamních státních orgánů.

Nastya got involved with artistic activism while being a part of the renown Russian performance group Voina. “That's how I met Nadya Tolokonnikova and Katya Samutsevich [of Pussy Riot] and after Voina split in two, they founded a punk band to organize unofficial concerts in unusual places. They invited me to make music for them and participate in actions.” Russian presidential elections were held a few days ago, how does Nastya perceive it? “Even now people say that Russian politics is more artistic than artists themselves. They do and speak really strange things about religion, about everything, and they make very absurd, strange laws.” Pussy Riot's legacy has long exceeded Russian borders. At the end of their Budapest performance, Alyokhina shouted to the public. “We've heard you have your own Putin here.”

soundcloud.com/asianwomenonthetelephone