Parta s nízkým příjmem: jak se dělá kazetový label v Chorvatsku?

14. září 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy low income $quad

Low income $quad je relativně nový kazetový label sídlící v chorvatském Záhřebu. Na jejich bandcampu naleznete obrázky euro bankovek, hamburgerů a lo-fi vizuálů v duchu postinternetového vizuálního kodexu. Label zatím vydal devět nahrávek v žánrovém rozpětí od techna a ambientu přes house až po hip hop. Dali dohromady i kompilace s umělci z Bristolu, Moskvy i Texasu a v Záhřebu koncem roku plánují label showcase. Přes Skype jsme se spojili se dvěma ze zakládajících členů labelu: Strahinjaou Arbutinaovou (SA) a Filipem Šćekičem (FŠ). 

Scroll down for English version.

Co vás vedlo k založení vašeho labelu?

SA: Ten prvotní nápad byl založit label, který by vydával lokální hudbu, protože spousta producentů v této oblasti tvoří hudbu, a nemají příležitost ji vydávat. Chtěli jsme vytvořit platformu pro tyto producenty. Problém byl, že lokální dema, která jsme dostávali, nesplňovala naše představy. Takže ta počáteční myšlenka se transformovala, přestali jsme se omezovat pouze na lokální scénu a hudbu hledali všude.

DIY estetiku kazetových labelů umocňuje i vaše jméno poukazující na nízkorozpočtový modus operandi podobných projektů nejen ve východní Evropě.

SA: Hledali jsme něco, co by si lidi zapamatovali. Ani jeden z producentů, které známe, si nežije na vysoké noze, takže nás napadl název low income $quad, parta s nízkým příjmem, protože nikdo z nás na hudbě nevydělává.

low income $quad

Jak funguje label low income $quad?

SA: Já a Filip žijeme v Záhřebu a třetí člen labelu, Igor Cvitković, pracuje šest měsíců v roce jako sezónní číšník na chorvatském pobřeží. Pak se přesouvá do Mostaru na bosensko-chorvatské hranici.

FŠ: Tráví tam zimu a jaro a občas nás navštíví v Záhřebu. Většinou ale fungujeme zvlášť.

Co plánujete vydat v nejbližším období?

FŠ: Přednedávnem jsme vydali album v Bělehradě žijícího producenta Subsided. Produkce alba pro něj symbolizovala určitý ozdravný proces. Album pro náš label byl jeho vůbec první release a odezva byla pozitivní. Mimochodem, na obalu desky je jeho pes.

SA: Zanedlouho vydáváme release, který jsme poskládali z tracků od lidí, co nás sledují na SoundCloudu. Hledali jsme absolutní začátečníky, neznámé producenty, kteří mají míň než 100 followerů.

Poslechněte si zbytek rozhovoru!

English version

low income $quad is a relatively new tape label based in the Croatian capital Zagreb. Their Bandcamp is scattered with images of Euro banknotes, hamburgers and lo-fi visuals faithful to the post-internet visual code. The label has released nine releases so far, ranging from techno, ambient, house to hip hop. They have also brought out compilations with artists from Bristol, Moscow and Texas, and are planning a label showcase in Zagreb at the end of the year. We talked to two of the label founders Strahinja Arbutina (SA) a Filip Šćekić (FŠ) via Skype.

What motivated you to set up the label?

SA: Basically the idea was that we would start a label where we would release local music because a lot of the producers in this region are sitting on demos and they don't really get an opportunity to release them, so we were thinking about building a hub for those producers. That was the initial idea, but the problem was that a lot of the local stuff we were getting wasn't really something that we would necessarily like. So the initial idea changed pretty soon and we stopped limiting ourselves to the local scene and looked all over the world.

Your name also alludes to the DIY aesthetics of tape labels, not only in Eastern Europe. 

SA: We were looking for something that might stick with people and since all of the producers we knew aren't living luxury lives we thought of low income $quad as an umbrella term for all of us because nobody makes money from music.

low income $quad

Can you describe how the label operates in practice?

SA: Me and Filip are based in Zagreb, and the third member Igor Cvitković is working as a seasonal waiter on the coast for six months. And then he moves to Mostar in Bosnia on the Croatian-Bosnian border.

FŠ: He spends the winter and the spring there, and sometimes he comes to visit us in Zagreb.

Can you talk about your upcoming releases?

FŠ: We've recently released an album by the Belgrade-based producer Subsided. The making of the album was a sort of a healing process for him. The album for our label is his debut release, and the feedback in general was encouraging. By the way, the artwork on the cover features his dog.

SA: We're doing a release soon that is based on our followers on Soundcloud. We went through our list of followers, looking for totally unknown producers with under 100 followers.

 https://lowincomesquad.bandcamp.com/

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio