Petr Šrámek

S Mozaikou jako moderátor spolupracoval v letech 2002 až 2020. Od září 2017 vedl ve Vizitkách rozhovory se svými hosty. 

Bohemista, redaktor revue Souvislosti. Působil na FF UK, nyní přednáší na DAMU a Technické univerzitě Liberec. Jako editor spolupracuje s řadou nakladatelství, například sestavil antologii básní pro děti „Nebe peklo ráj“. V Českém rozhlase pracoval jako redaktor-hlasatel zahraničního vysílání (1993), moderoval vysílání Vltavy (1995–96) i Prahy (1996–1998) a krom toho vždy rád kývne na příležitost podílet se na pořadech literárních nebo kulturně-publicistických.

Všechny články

Stránky