Pocit dočasnosti a odpoutání se od místa. Zkušenosti turismu se promítají do každodenní reality

19. červenec 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy dovolená, výlet, cestování, cesta, pár na cestách

Druhá polovina 20. století je v západní Evropě charakteristická masovým rozvojem turismu. Podle sociologa Ivana Chorváta za bouřlivým rozmachem stojí jednak zvyšování životní úrovně, prodlužování placené dovolené a rapidní rozvoj dopravních technologií, ale hlavně rozvoj charterových letů od 80. let.

Svou úlohu sehrála i určitá sociální proměna a změna mentality. Turismus pomohl podle sociologa vytvořit konzumní společnost. „Konzumní společnost formující se v poválečném období čerpala z hodnot, které ztělesňoval ideál moderní dovolené. Důraz na individuální volbu, uspokojování tužeb, na zábavu, pohodlí a mladost.“

Čtěte také

Turismus napomáhal pronikání nových vzorců spotřeby. Způsob trávení dovolených se promítl i do každodenního života. Dříve byl prostor a čas na dovolenou striktněji oddělený od běžného života, dnes se tyto dvě situace směšují.

„Určité aspekty zkušenosti turistů se stávají součástí běžného života. Například vědomí dočasnosti pobytu na určitém místě. Zygmunt Bauman říká, že toto vědomí o dočasnosti se stává součástí každodennosti,“ dodává Chorvát.

Jste na dovolené a chcete se dozvědět, o čem v souvislosti třeba zrovna s vámi  bádají sociologové? Jak masový turismus ovlivňuje obsah reklam, náš každodenní život i vnímání vlastní konečnosti? Pusťte si rozhovor s Ivanem Chorvátem o společnosti a turismu.

Spustit audio