Pocity nadřazenosti, elitářství a výjimečnosti. Život není souboj o to, kdo je lepší člověk

16. srpen 2022

„Většina lidí má pocit, že jsou v něčem lepší. Když si to myslí ve všech oblastech života, tak to dobré není,” říká pro Balanc psycholožka, psychoterapeutka, koučka a autorka knih Radka Loja. Mnoho z nás se stále porovnává s ostatními. Srovnáváme vzhled, úspěch, výplatu, ale také charakter, nálady i vztahy. V čem jste výjimeční vy? A obracíte to proti ostatním, nebo posilujete vlastní zdravé sebevědomí?

„Opakem komplexu nadřazenosti je komplex méněcennosti, jsou to póly jedné škály. Přesvědčení o hodnotě, talentech, silných a slabých stránkách si neseme od dětského věku. V mnoha rodinách se porovnávají úspěchy, dovednosti a chování. Školy to často posilují. Může v nás zůstat zakořeněné, že v pořádku jsou jen lidé, kteří se chovají určitým způsobem. Nebo jen ti, kteří jsou krásní, úspěšní a bohatí. Celý život pak můžeme trávit marným úsilím stát se takovým člověkem, což je vyčerpávající.

„V lidech vidíme jen to, co s námi souvisí. Pokud zápasíte se silnými pocity nadřazenosti nebo méněcennosti, může vám pomoci psychoterapie. Ale také dobré vztahy s ostatními, kteří dokážou dát upřímnou a vlídnou zpětnou vazbu. Právě naše nejistoty se promítají do blízkých vztahů a mohou jim škodit. I když jsme nezažili dobré dětství, neměli bychom to používat jako výmluvu. Za svůj dospělý život neseme odpovědnost a můžeme se měnit, posouvat a léčit.

Poslechněte si celý rozhovor o nadřazenosti, elitářství a výjimečnosti.

autor: Petr Bouška
Spustit audio