Prohlášení k ČRo - Radio Wave

22. září 2010
r_2100x1400_wave.png

Vážení posluchači,

Rada Českého rozhlasu (dále jen Rada ČRo) svým usnesením č. 63/08 z 28. května 2008 uložila Českému rozhlasu ukončit analogové vysílání stanice Český rozhlas - Radio Wave na kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW k 31. srpnu tohoto roku.

Od 1. září 2008 tak bude možné stanici ČRo - Radio Wave poslouchat na internetové adrese www.wave.cz, digitálně v systému DVB-T a DVB-S a ve většině kabelových televizí.

Český rozhlas je tímto krokem nucen vyřešit kolizi, ke které v případě rozhlasového studia ČRo - Radio Wave došlo kvůli nejednoznačnostem ve výkladu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase. Jsme přesvědčeni, že ČRo - Radio Wave vysílalo od svého počátku v souladu se zákonem. K tomuto přesvědčení nás vedou i právní analýzy, kterými disponujeme. Studio bylo zřízeno se souhlasem Rady ČRo, stejně tak i Český telekomunikační úřad souhlasil se šířením programu stanice ČRo - Radio Wave z vysílače Cukrák na frekvenci 100,7 MHz. Rada ČRo však v minulém roce změnila názor, který opírá o právní úvahu v odůvodnění Městského soudu v Praze a o názor Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, podle něhož Český rozhlas nemá právo vysílat program rozhlasového studia Český rozhlas 4 - Radio Wave analogově. Soud ovšem meritorně řešil využívání souboru technických parametrů ze strany Českého rozhlasu a ve svém rozhodnutí konstatoval, že se Český rozhlas nedodržení souboru technických parametrů nedopustil, což následně uznala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň soud zrušil i pokutu, kterou Českému rozhlasu za analogové vysílání studia ČRo - Radio Wave udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jako nezákonnou.

00754332.jpeg

Protože chceme respektovat kontrolní a regulační orgány (Rada ČRo a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) a jejich současný názor, rozhodli jsme se postupovat dle usnesení Rady ČRo. Pevně věříme, že i přes počáteční komplikace, které změna s sebou přinese, zachováte i nadále svou přízeň Českému rozhlasu a Vaší stanici ČRo - Radio Wave, stanici pro mladé.

René Zavoral
ředitel Odboru marketingu a PR
Český rozhlas
rene.zavoral@rozhlas.cz