Projekt zpřístupnění zasypaného kostela je reálná vize, říká mladý architekt Adam Kössler

31. říjen 2017

„Samotný akt zasypání vystihuje fotografie, kde se nad kostelem tyčí zakladač. To je fakt silná věc. Většina lidí, kteří se s tímhle obrázkem seznámí, je pohnutá,“ popisuje mladý architekt Adam Kössler, oceněný cenou publika ve studentské soutěži Ještěd F kleci, kterou pořádá Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a designu. Právě emoce, které jím zvolené téma vyvolává, mohou být důvodem velkého zájmu, který jeho koncepce sklidila. „Myslím, že v lidech neustále rezonuje téma nakládání s krajinou,“ říká.

„Chtěl jsem svou prací upozornit na kostel a na to, co tam proběhlo,“ pokračuje mladý architekt Adam Kössler a dodává, že celá koncepce rozhodně není zamýšlená jako utopie, ale je založená na reálném úsudku a současných možnostech realizace.

Zasypaný kostel Všech svatých je Kösslerova diplomová práce, ve které se snaží postihnout vhloubení, následné zafixování a zpřístupnění kostela Všech svatých, který jako jediná nezbouraná stavba zůstal stát po demolici vesnice Radovesice prakticky v pustině.

„Kolem kostela vznikla výsypka z přilehlého lomu Bílina a v 80. letech došla až ke kostelu a zasypali ho,“ popisuje Kössler.

„Už na škole jsem pracoval na projektu obce zatížené těžbou a věnovali jsme se tam Hornímu Jiřetínu. To je místo, kde se jedná o prolomení těžebních limitů. Mě ta postindustriální krajina něčím silně oslovila a právě k tomu jsem se vrátil prostřednictvím své diplomky Zasypaný kostel Všech svatých,“ vysvětluje genezi svých úvah Kössler.

„Obě moje práce jsou propojené, právě díky tomu, že jsem se zabýval Horním Jiřetínem, jsem objevil ten kostel.“

Práci na konceptu zasypaného kostela Kössler přirovnává až k napínavé detektivce. „Je vzrušující pochopit kontext místa a následně experimentálně zkoušet varianty, tříbit si myšlenky a propojovat body, až člověk dojde k vyřešení případu,“ usmívá se Adam a přiznává, že by se k výsypce ještě v budoucnu rád vrátil.

Z diplomové práce Zasypaný kostel Všech svatých Adam Kösslera

„Teď to je krajina, která nemá paměť. Je to hrozně umělé a bylo by dobré, kdyby na tom místě vzniklo něco, co by upozornilo na to, že pod nánosem leží vesnice a je tam i kostel.“

Ocenění v soutěži Ještěd F kleci chápe Adam k závěru svého studia také jako možnost, která otevřela prostor k prezentaci projektu a tím jeho rozšíření se mezi širší veřejnost.

„Jsem vděčný za publikování projektu v časopise Intro, což je nový časopis o architektuře, skrze něj pronikla moje práce i na internet a vůbec dostala poměrně velký prostor a to mě moc těší,“ uzavírá Kössler.

Poslechněte si celý rozhovor!

Adam Kössler
Spustit audio