Psychedelika mohou přinášet hlubší porozumění vlastní duši, říká teolog a religionista

28. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy halucinace - LSD - psychedelika

Teolog, religionista a člen České psychedelické společnosti Jan Blahůšek se zabývá mimo jiné světovou mystikou a použitím psychedelických látek v duchovním kontextu. Přestože jsou v České republice tyto látky i z bezpečnostních důvodů zakázány, v některých zemích mohou být používány v duchovním a rituálním kontextu.

Součástí brazilského náboženského směru Santo Daimé je tak například víra, že je posvátná liána ayahuasca, která má psychedelické účinky, novým vtělením Ježíše Krista, a její rituální užívání je pojímáno jako svaté přijímání.

Extatický zážitek, který psychedelické látky přináší, ale pravým smyslem duchovní praxe spojené s jejich užíváním není. Klíčové je umět tyto vize integrovat a začlenit intenzivní zkušenost do každodenního života. Psychedelický zážitek není sám o sobě cílem, ale má přinést hlubší porozumění vlastní duši a světu. Důležité je proto i jejich užívání v rituálním kontextu pod vedením zkušeného šamana nebo v kontrolovaném prostředí výzkumném či terapeutickém. 

Zajímá vás víc? Jaké látky se konkrétně v různých částech světa používají při tradičních rituálech? Jaká zdravotní, psychická, ale i duchovní rizika mohou být s užíváním psychedelik spojena? A mohla hrát psychedelika v minulosti nějakou důležitou roli i v tradičních evropských náboženstvích? Poslechněte si celý pořad!

Spustit audio

Související