Radnice v Ostravě poslala na Food Not Bombs policii. Komu vadí rozdávání jídla pro lidi bez domova?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zábor veřejného prostoru je jen záminka, říkají Food Not Bombs Ostrava. Vítkovická radnice se brání

Na nádraží v Ostravě-Vítkovicích rozdává každou neděli kolektiv Food Not Bombs jídlo lidem bez domova. Na začátku července se skupina dostala do konfliktu s radnicí městské části Vítkovice, která na základě stížností občanů vyzvala městskou policii k hlídkování a kolektiv k ohlášení záboru veřejného prostoru. Ten ale podle právníka Jiřího Matznera není pro tuto činnost potřeba. Kolektiv považuje požadavek záboru za záminku. Tomu se radnice městské části brání.

Na vítkovické nádraží jsem dorazila ještě chvíli předtím, než jako každou neděli začala skupina Food Not Bombs Ostrava rozdávat jídlo lidem bez domova. Velká nádražní budova v bruselském stylu stojí uprostřed sídliště a je před ní rozsáhlé prostranství. Nádraží před rokem 1989 odbavovalo tisíce cestujících pracujících ve vítkovických hutích a dalších továrnách. Dnes je ale téměř prázdné. Skoro všechna místa pro obchody jsou zavřená, zastavuje jen pár vlaků. Funguje pouze jedna pokladna, ostatní zakrývají závěsy, jejichž potisky připomínají zašlou slávu ocelového srdce republiky. Oknem se dívám na prázdné prostranství před nádražím, na jehož konci sedí lidi bez domova na nízké zídce a čekají, až jim kolektiv Food Not Bombs Ostrava přinese jako každou neděli ve tři odpoledne jídlo.

„Potíže začaly sedmého července, kdy sem přijely více než dvě desítky městských policistů a paní Plecháčková (pozn. red.: účetní Vladimíra Plecháčková, která má na vítkovické radnici na starosti místní poplatky). Začali na nás velmi silně slovně tlačit s tím, že na tuto aktivitu potřebujeme zábor veřejného prostranství, že bychom měli mít potravinářské průkazy a rukavice,“ říká Tereza z kolektivu FNB.

Podle tajemníka vítkovické radnice Roberta Šimka se jedná o neoprávněný zábor veřejného prostoru a po skupině požaduje ohlašování. To ale rozporuje právník Jiří Matzner, který se mimo jiné zabývá právě tématem záboru veřejného prostranství. „Zábor veřejného prostranství je povinností každého, kdo chce na místě, které je vydefinované jako veřejné, pořádat akci, která je v zákoně o místních poplatcích vydefinovaná. Sportovní akce, kulturní akce, provozování cirkusu, výkopové práce, stavební práce. Ten výčet, který zákon dává, je daný fixně. To znamená, že nemůžeme interpretací říkat, že ještě další věci, protože se to podobá nějaké takové činnosti, tak je třeba ohlašovat,“ tvrdí právník a vysvětluje, že podle něj není rozdávání jídla žádnou z činností, která je v zákoně taxativně vymezená, a proto není třeba zábor veřejného prostranství oznamovat.

Zábor veřejného prostoru je jen záminka, říkají Food Not Bombs Ostrava. Vítkovická radnice se brání

Kolektiv FNB zároveň považuje požadavek radnice na ohlášení záboru veřejného prostranství pouze za záminku. „Tohle vnímáme jako zástupný podnět. Vadí jim, že někdo rozdává jídlo na veřejném prostranství, a snaží se nás utáhnout na nějaké byrokracii. Vyplývá to z vyjádření starostky a také šéfa městské policie (pozn. red.: Radomíra Vlčková – ANO 2011, Miroslav Plaček). Jde o to, že si někdo stěžuje, že rozdáváme jídlo lidem bez domova. Nejde o to, že by měli na začátku problém s tím, že nemáme zábor veřejného prostranství,“ říká člen kolektivu Jan Horák. To ale odmítá tajemník městské části Robert Šimek. „Pokud mají zájem a chuť pomáhat potřebným, my jsme jen rádi,“ uvedl. Přiznává ale, že městská část vyzvala policii k zákroku na základě stížností občanů.

Server iDnes na začátku srpna uvedl, že se kolektiv nechce s vítkovickou radnicí setkat. Na to si během rozhovoru stěžoval i tajemník Šimek. „I když slíbili, že tady přijdou s námi tu věc projednat, tak nikdy nepřišli.“ To ale člen kolektivu Jan Horák odmítá. „Nedá se říct, že bychom s nimi nechtěli jednat. Oni nám říkali, ať si přijdeme na radnici vyřídit ten zábor. To považujeme za nesmysl. Tak jsme poslali formální e-mail paní Plecháčkové s tím, že se s ní chceme potkat. Navrhli jsme jí termín a chtěli jsme zpětnou vazbu. Ta ale nepřišla,“ dodává Horák.

V čem spočívá jádro sporu mezi vítkovickou radnicí a kolektivem Food Not Bombs? A jak se bude situace dále vyvíjet? Poslechněte si celou reportáž Evy Svobodové.