Rasismus zformoval jeho postoje. Jaké jsou Gándhího duchovní kořeny?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Mahátma Gándhí před rokem 1942

V říjnu to bylo sto padesát let od chvíle, kdy se narodil indický myslitel, reformátor a bojovník za nezávislost Mahátma Gándhí. Do studia o něm přišel vyprávět Martin Hříbek z Ústavu asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o jeho životě, o vztahu k hinduismu a také o Gándhího pozici v současném indickém kulturním a politickém kontextu.

Klíčovou zkušeností v rámci života mladého právníka se západním vzděláním byl jeho pracovní pobyt v jižní Africe. „Během svého pobytu se poprvé setkal s rasovou diskriminací. S něčím, co nevnímal v Indii, protože pocházel z těch relativně privilegovaných vrstev, stejně tak to nepociťoval i jako student relativně prestižní školy v Londýně. Až v jižní Africe se mu stalo, že si koupil lístek do první třídy a byl vysazen z vlaku, protože nebyl bílý. To v něm zapálilo jiskru odporu a začal zkoumat, jaká je vlastně role Indů v rámci britského impéria,“ vysvětluje Martin Hříbek.

Martin Hříbek

Ve svém boji za nezávislost umně spojoval důrazy na askezi a sebeovládání z jogínské tradice s komunikačními strategiemi, které dokázaly jeho myšlenkám zajistit masovou podporu. V tomto smyslu patřil mezi všechny velké indické myslitele 20. století, kteří se každý svým způsobem pokoušeli skloubit indickou tradici s výzvami moderní společnosti.

Jaký byl Gándhího postoj ke vztahu muslimů a hinduistů? A proč pro něj nezávislost Indie znamenala hlavně zklamání? Poslouchejte celý pořad.