Retro pokoj v nemocnici není jen místo setkávání. Senioři v něm znovu nacházejí paměť

Retro pokoj ve Vítkovické nemocnici v Ostravě
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Retro pokoj ve Vítkovické nemocnici v Ostravě

Ve Vítkovické nemocnici v Ostravě už delší dobu provozují takzvaný retro pokoj. Ten seniorům pomáhá navrátit paměť a vytrhnout je z nemocničního prostředí. „Psychika hraje při léčbě důležitou roli. Mnohdy důležitější než to fyzično,“ říká sestra Lenka Holubová z oddělení následné péče. V nemocnici jsem pátrala, proč vybavení pokoje z doby, kdy byla většina pacientů mladá, pomáhá v jejich rozpomínání a v čem by se celkově mělo proměnit vybavení zdravotnických zařízení.

Uprostřed oddělení následné péče ve Vítkovické nemocnici v Ostravě je pokoj zařízený ve stylu 60. a 70. let. Stěny jsou natřené válečkovou metodou, v knihovně jsou staré knihy, časopisy nebo komiksy. Na konci místnosti stojí starý šicí stroj, gramofon a rádio. „Starý člověk si docela dobře vybavuje vzpomínky. Krátkodobá paměť už nefunguje, ale ta dlouhodobá třeba ještě naprosto dobře,“ vysvětluje mi zdravotní sestra Xenie Gašparová. K aktivování dlouhodobé paměti má podle ní pomoci právě takzvaný retro pokoj. „Byl to můj nápad. Říkala jsem si, proč mají ty reminiscenční místnosti jenom domovy důchodců a pečovatelské ústavy,“ popisuje vznik projektu.

Retro pokoj ve Vítkovické nemocnici v Ostravě

Podle Gašparové jsou na oddělení následné péče hospitalizováni zejména starší lidé, kteří tam zůstávají i několik měsíců. Někteří pacienti nechtějí se zdravotnickým personálem spolupracovat. Vytržení z nemocničního prostředí pak často napomáhá k lepší komunikaci. „Měli jsme tady pána, který byl po amputaci obou dolních končetin. Když se rozrehabilitoval, začal jezdit na vozíčku do této místnosti. Zavřel se tady a dvě tři hodiny si četl. S tím pacientem se pak lépe pracovalo po rehabilitační stránce. Ta spolupráce byla na úplně jiné úrovni,“ říká staniční sestra Lenka Holubová. Konstatuje, že psychický stav podle ní představuje nezbytnou součást léčení. „Je to tak padesát na padesát, protože ta psychika tady hraje nesmírně důležitou roli. Mnohdy důležitější než to fyzično.“ Obě sestry se shodují, že v tomto ohledu hraje podstatnou roli i zájem rodiny.

A co by uzdravování seniorů také pomohlo? „Ještě by bylo fajn, kdyby se pacienti mohli ve větší míře dostávat ven. Zřídit třeba nějaký parčík. K tomu je ale nutný personál, který je momentálně ve zdravotnictví v krizi,“ dodává Holubová. Podle hlavní sestry Xenie Gašparové by se mělo celkově proměnit vybavení nemocnic. „Už se upouští od té stereotypní bílé, zelené, kachličky, maximálně modrá, a ještě studená. Volí se teplé barvy a nábytek spíš takový zdomácnělý,“ dodává.

Vypravte se prostřednictvím reportáže do retro pokojíčku a zjistěte, jak může mít prostředí a psychický stav pacienta vliv na samotnou léčbu nebo jak by mělo vypadat vybavení nemocnic.