Skladatelka Elżbieta Sikora: Dělat hudbu je dnes až příliš jednoduché

26. červenec 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Elżbieta Sikora

Čtvrtý ročník festivalu Heroines of Sound proběhl začátkem července v impozantních prostorách berlínského kulturního centra Radialsystem V. Festival představuje ženy skladatelky a hudebnice působící v oblasti elektronické i současné klasické hudby. Kromě koncertů v rámci festivalu probíhají také přednášky a doprovodné akce. Letos se festival zaměřil na polské umělkyně, se speciálním fokusem na avantgardní polsko-francouzskou skladatelku Elżbietu Sikora, která na scéně působí už od konce 60. let.

„Než jsem začala skládat, pracovala jsem jako zvuková inženýrka. Začínala jsem v Paříži, kam jsem původně vyjela na dovolenou a posléze jsem studovala u Pierra Schaeffera a Francoise Baylea. Ty začátky byly pro mne velmi důležité, protože jsem objevila tento typ hudby, který mě fascinoval. Také jsem studovala klasickou kompozici a později kombinovala oba přístupy. Pracovala jsem ve studiích jako např. IRCAM v Paříži,“ říká Sikora.

Jak vnímá postavení žen v elektronické a avantgardní hudbě jako jedna z mála žen skladatelek ve své době? „I zde na tomto festivalu je spousta žen, které působí v oblasti elektronické hudby. Situace je teď jiná, než když jsem začínala. Já jsem ale nikdy neřešila, jestli jsem ženská skladatelka. Pouze jsem tvořila hudbu. Těmito otázkami jsem se nezabývala, ale jsem si vědoma toho, že ten problém existoval a pořád existuje. Dnes máme spoustu skladatelek v instrumentální, počítačové i elektronické hudbě a v jiných druzích umění jako třeba instalace nebo video art. Ženy jsou prostě součástí umění.“

V průběhu své dlouholeté kariéry získala množství cen, působila ve významných institucích jako třeba IRCAM nebo na Stanfordu a pracovala s nejnovějšími technologiemi. Jak vnímá dnešní popularitu a dostupnost elektronické hudby u mladé generace? „Faktem je, že technologie jsou přístupné komukoliv a každý tak může tvořit hudbu docela jednoduše. Je to až příliš jednoduché. Dvacet let jsem učila ve Francii a vždy říkala svým studentům, kteří byli fascinovaní novými programy a nástroji, že to není důležité. Kreslit můžete i s kusem dřeva a hudbu dělat dvěma klacky. Je třeba najít svůj vlastní způsob, jak pracovat s technologiemi.“

Poslechněte si zbytek rozhovoru!

ENGLISH

The fourth edition of the Heroines of Sound festival took place in early July within the impressive environs of the Berlin cultural centre Radialsystem V. The festival presents women – composers and musicians working in the field of electronic, electroacoustic and contemporary music. Aside from concerts, various panels and other events take place. This year, the festival focused on Polish composers with a spotlight on Polish-French composer Elżbieta Sikora who has been active since the late 1960s.

“I started composing after having been a sound engineer. I studied with Pierre Schaeffer and Francois Bayle in Paris. It had a big impact on me because I discovered this kind of music existed. I also studied traditional composition and later I always combined these two types of music-making. I worked at studios like IRCAM in Paris.” As one of the few female composers at the time, how does she view the position of women in electronic and avant-garde music? “Even at this festival, there are lots of women composers especially in the field of electronic music. I think the situation is not the same as when I started. I never questioned myself if I'm a woman composer or not. But I'm aware the problem existed and still exists. But you can see many female composers in instrumental, computer and electronic music and other arts like installation and video art. Women are present in art.”

During her longstanding career, she has received numerous awards, having worked at several leading institutions such as IRCAM or Stanford, utilising state-of-the-art technologies. How does she view the widespread popularity and accessibility of electronic music nowadays? “The fact that technology is so easy now to be used means that everybody can make music easily. It's even too easy somehow. When I was teaching in France, I always said to my students who were fascinated by new programming and instruments that it's not important. You can draw with a piece of wood, and you can also make music with two sticks. You have to use technology against technology somehow. To find your own way of using it.“

www.elzbietasikora.com
www.heroines-of-sound.com

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio