Spiritualita zvířat. Opravdu mají duchovní zážitky?

31. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy šimpanz

Biolog Roman Figura z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity říká, že některé chování se tomu přinejmenším značně podobá. V pořadu Hergot! mluvil o možné spiritualitě zvířat, jejich rituálech a souvisejících tématech.

Spiritualitu je obtížné vymezit u lidí, natožpak u zvířat. Když se ale podíváme na to, jak například šimpanzi reagují na některé přírodní fenomény, jsme svědky až příliš podobného chování. Některé šimpanzí tlupy provozují takzvané dešťové tance. S příchodem bouřky a prvními kapkami se řadí do kruhu a rytmicky se pohupují. Přitom povykují a přetvářejí okolní vegetaci.

Jiní šimpanzi zase tancují kolem vodopádu a jsou s to na něj desítky minut zírat. U dalších tlup bylo pozorováno, že na rozdíl od mnoha jiných živočichů před ohněm neutíkají. Naopak se k němu přibližují a různě se u něj pohupují. Podle Figury se s podobným chováním setkáváme také u některých lidských kmenů.

„Zde se pak nabízí otázka, zda je to projev spirituality, či estetického vytržení,“ říká Figura a dodává, že i u lidí se to těžce rozlišuje. „Když vidíme kostel vysoko ve skalách, také těžko rozlišujeme, zda jsme uchvácení náboženským významem, nebo krásou krajiny,“ vysvětluje.

Chcete se dozvědět víc o spiritualitě zvířat? Jak svou spiritualitu prožívají? Jaké rituály mají? Truchlí a zažívají traumata a umí je zpracovat? Poslechněte si aktuální Hergot!

Spustit audio